Toelating

Wanneer kan een leerling starten op het vso van Alterius?

De Buitenhof

De Buitenhof is een school gespecialiseerd op het gebied van jongeren met psychiatrische problematiek.
Wanneer het niet langer lukt om een leerling een passende plek te bieden in het regulier voortgezet onderwijs, dan is plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk een uitkomst. Kijkend naar de ondersteuningsvraag en het schoolondersteuningsprofiel kan het Samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor de leerling. Dit alles gebeurt steeds in overleg met de ouders van de betreffende leerling. 
Onze collega’s van De Buitenhof gaan graag met je in gesprek om te kijken welke onderwijsmogelijkheden wij kunnen bieden.

IPD (Intensieve Psychiatrische Dagbehandeling)

Jongeren die bij Mondriaan Zorggroep terechtkomen in de behandelgroep IPD, worden automatisch geplaatst op de onderwijslocatie IPD.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!