Meer info beperkte leerlingeninstroom

De constante toestroom van leerlingen versus de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat verdere groei van het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs niet (goed) opgevangen kan worden en groepen vol raken. Om de kwaliteit van onderwijs te borgen voor de leerlingen die momenteel op (v)so zitten, moeten wij keuzes maken die we liever niet maken.

Beperking leerlingeninstroom

Die keuzes maken we niet alleen. Hierin trekken bestuurders uit de regio Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland met sbo, so en vso in hun stichting gezamenlijk op. 
Afgesproken is om de instroom te beperken tot het niveau waarbij we de kwaliteit en continuïteit van onderwijs kunnen blijven borgen. Dat leidt tot een tijdelijke leerlingenstop bij groepen waar de maximale groepsgrootte al is behaald of overschreden en waarbij kinderen conform hun leeftijd of ondersteuningsvraag juist in deze groepen geplaatst moeten worden.
Elk schoolbestuur zal op de eigen websites communiceren welke scholen en groepen het betreft. Dat geldt dus ook voor Alterius’ school De Buitenhof.

Zie hieronder welke leerjaren en niveaus het momenteel betreft bij De Buitenhof:

So - groep 
Groepen met tijdelijke instroomstop
Groep 1 t/m 8
Groepen met ruimte
 - 


Vso leerjaar 1 
Afdelingen met tijdelijke instroomstop
Praktijk, vmbo - BB en vmbo - KGT
Afdelingen met ruimte
 - 
Vso leerjaar 2 - afdeling
Afdelingen met tijdelijke instroomstop
Praktijk, vmbo - BB en vmbo - KGT
Afdelingen met ruimte
 - 
Vso leerjaar 3 - afdeling
Afdelingen met tijdelijke instroomstop
Vmbo - BB (profiel economie & ondernemen), vmbo - Kader (profiel economie & ondernemen), vmbo - TL, toewerken naar mbo 1 en Praktijk (uitstroom arbeid/dagbesteding)
Afdelingen met ruimte
 - 
Vso leerjaar 4 - afdeling
Afdelingen met tijdelijke instroomstop
Vmbo - BB (profiel economie & ondernemen), vmbo - Kader (profiel economie & ondernemen), vmbo - TL, toewerken naar mbo 1 en Praktijk (uitstroom arbeid/dagbesteding)
Afdelingen met ruimte
 - 


 
 

  

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!