Speciaal onderwijs

Wij vertellen je graag hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd, waardoor je kind het meest uit zijn schooltijd kan halen.

Wij attenderen je erop dat we op dit moment helaas
onze leerlingeninstroom moeten beperken.
Graag leggen we je uit waarom dit noodzakelijk is
en welke gevolgen dit heeft.

Klik hier voor meer informatie.
 

Wat houdt ons speciaal onderwijs in?

Om het onderwijs voor onze leerlingen zo waardevol mogelijk te maken, hanteren we drie uitgangspunten in ons (voortgezet) speciaal onderwijs.

1) pedagogisch klimaat
Wij bieden onze leerlingen een veilige omgeving om te kunnen leren. Structuur, veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke factoren om een leerling te laten ontwikkelen.
Deze structuur zetten we op de volgende manier neer:

  • één vaste groepsdocent en een vaste leerlingbegeleider
  • geen lesuitval, vaste vervangers (altijd een bekend gezicht)
  • vast lesrooster
  • vast lokaal
  • schoolbrede regels en afspraken
  • toezicht

2) passende onderwijszorg
Onze Commissie van Begeleiding (CvB) volgt de ontwikkeling van onze leerlingen. Om te komen tot een verdere ontwikkeling is het belangrijk om sterke kanten van een leerling op een juiste manier in te zetten. We leveren te allen tijde maatwerk in ieders ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt o.a. door middel van best-practice aanpak en/of een passend onderwijsaanbod in combinatie met de juiste onderwijstijd.

3) didactisch arrangement
Samen met ouders/verzorgers en de leerling bepalen we het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Dit perspectief is leidend in het onderwijsaanbod. Dit aanbod wordt voor iedere leerling op maat gemaakt.

Meer info beperkte leerlingeninstroom

De constante toestroom van leerlingen versus de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat verdere groei van het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs niet (goed) opgevangen kan worden en groepen vol raken.

de professional

Voor professionals

Graag geven wij je informatie over de wijze van onderwijs die Alterius biedt en de bijhorende toelatingsprocedures en vervolgmogelijkheden.

Voor ouders en verzorgers

Natuurlijk wil je meer informatie over de school waar je kind naar toe gaat. Wij vertellen het je graag in korte, duidelijke stappen.

Voor leerlingen

Als je wordt geplaatst op een andere school heb je vast heel veel vragen.
Hoe ziet die school er uit en wat doen ze daar allemaal?
We laten je graag zien hoe onze leerlingen hun school ervaren!

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!