Onderwijs-programma

Hoe ziet het onderwijs er uit op onze verschillende vso-locaties?

U vindt hier informatie over onze onderwijsprogramma's bij vso De Buitenhof en vso Maastricht.

Onderwijsprogramma De Buitenhof 

Binnen alle locaties van De Buitenhof bestaat de mogelijkheid uit te stromen naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. De capaciteiten en mogelijkheden van iedere leerling worden onderzocht. Aan de hand hiervan wordt een onderwijsaanbod samengesteld dat past bij het ontwikkelingsperspectief van uw kind.

Ongeacht welk niveau of welk uitstroomprofiel onze leerlingen hebben, ze worden allen intensief begeleid. Binnen onze school werken we met een Commissie voor Begeleiding (CvB). Leden van deze commissie begeleiden het proces van onze leerlingen op het gebied van onderwijs. Hierbij vindt steeds nauw overleg met de eventuele behandelaren van onze leerling.

Dagbesteding

Heeft uw kind perspectief dagbesteding? Dan loopt uw kind gedurende de schoolperiode vaak al verschillende interne stages. Zo kan uw kind zich al kan voorbereiden op dit vervolgtraject.

Arbeid

Leerlingen met het perspectief arbeid zullen hun onderwijsperiode bij De Buitenhof onder andere invullen met stage. Eventueel kan een leerling ook branchegerichte cursussen volgen met als doel de kans op de arbeidsmarkt vergroten. Het deelnemen aan deze cursussen zal altijd in samenspraak met u als ouders / verzorgers zijn.
Deze branchegerichte cursussen zijn kortdurende cursussen. Leerlingen kunnen aan het einde van zo'n cursus een certificaat behalen; dat zorgt voor een succeservaring!
Voorbeelden van deze cursussen zijn VCA, heftruck, logistiek medewerker, minigraver, bosmaaier, motorkettingzaag en lassen. Alle informatie over deze cursussen (zoals startdata en kosten) zijn te vinden in ons overzicht (pdf).

Vervolgonderwijs

Leerlingen die vervolgonderwijs als perspectief hebben, kunnen bij ons op diverse niveaus onderwijs volgen.

• Vmbo TL (Theoretische Leerweg) – de leerling kan via ons staatsexamens voor deze opleiding afleggen
• Havo (in samenwerking met iVio)– de leerling kan via ons het gehele diploma of deelcertificaten (staatsexamens) behalen
• UNIK (diplomering mbo 1) – de leerling kan hier kiezen uit vijf verschillende profielen:
- dienstverlening en zorg;
- verkoop en retail;
- horeca, voeding of voedingsindustrie;
- bouwen, wonen en onderhoud;
- techniek.

Onderwijsprogramma vso Maastricht

Vervolgonderwijs

In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bereiden leerlingen zich voor op een regulier diploma voor het voortgezet onderwijs. Dit geeft toegang tot een vervolgopleiding in het (middelbaar of hoger) beroepsonderwijs. Voor dit uitstroomprofiel gelden voor de hele vso-periode de leergebied overstijgende kerndoelen. Daarnaast gelden de leergebied specifieke kerndoelen voor dit uitstroomprofiel.

Arbeid

Deze afdeling richt zich sterk op toeleiding op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Het accent ligt op het opdoen van praktische en sociale vaardigheden, ook wel competenties genoemd. De leerlingen leren door middel van praktijkgericht onderwijs. Dit is vormgegeven binnen leerwerkplaatsen op het gebied van groen, horeca, metaal, hout, metselen enzovoorts. Ook stage, zowel extern als intern, is een belangrijk onderdeel van het onderwijsdagprogramma. Ook wordt er theoretisch gewerkt. Hierbij wordt echter ingestoken op de praktijk/arbeidsmarkt. De leerlingen worden getraind op het gebied van Nederlands, wiskunde, Engels, zelfredzaamheid en burgerschap.

Behaalde prestaties en ontwikkelingen worden door de leerlingen verzameld in het portfolio. Dit alles kan er toe leiden dat een leerling binnen deze afdeling zijn/haar AKA-diploma (brede assistenten opleiding - niveau 1) kan behalen. Naast de AKA opleiding worden er waar mogelijk een aantal opleidingen en branchegerichte cursussen op maat aangeboden.

Dagbesteding

De leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden geleerd om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Een deel van de leerlingen in deze diverse groep kan met ondersteuning en begeleiding eenvoudige arbeid verrichten in een aangepaste omgeving. Het uitstroomprofiel is gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!