Toelating

De Buitenhof

In principe kan uw kind bij ons starten wanneer hij/zij een Toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband heeft ontvangen. Voorafgaand aan de start zal altijd een toelatingsgesprek worden gehouden. Tijdens dit gesprek worden verwachtingen over en weer uitgesproken en zal er een eerste plan van aanpak worden opgesteld. De school heeft altijd het recht om aan te geven dat het niet de juiste zorg kan bieden voor een betreffende leerling. In dat geval zal er moeten worden gekeken naar een andere school die wel de passende zorg kan bieden voor deze leerling.   

Mondriaan

Volgt uw kind een dag- of dag/nachtbehandeling bij Mondriaan? Dan volgt het in de regel bij ons onderwijs. De leeftijd van onze leerlingen varieert tussen de 4 en 12 jaar.
In de praktijk vindt een aanmelding bij onze school dus altijd plaats als gevolg van een opname bij Mondriaan. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!