Toelating

Wij attenderen je erop dat we op dit moment helaas
onze leerlingeninstroom moeten beperken.
Graag leggen we je uit waarom dit noodzakelijk is
en welke gevolgen dit heeft.

Klik hier voor meer informatie.

De Buitenhof

In principe kan je kind bij ons starten wanneer hij/zij een Toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband heeft ontvangen. Voorafgaand aan de start zal altijd een toelatingsgesprek worden gehouden. Tijdens dit gesprek worden verwachtingen over en weer uitgesproken en zal er een eerste plan van aanpak worden opgesteld. De school heeft altijd het recht om aan te geven dat het niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling. In dat geval zal er moeten worden gekeken naar een andere school die wel kan voldoen aan deze ondersteuningsbehoefte.
Voor meer informatie verwijzen we naar ons schoolondersteuningsprofiel van het SO (pdf). 

Mondriaan

Volgt je kind een dag- of dag/nachtbehandeling bij Mondriaan? Dan volgt het in de regel bij ons onderwijs. De leeftijd van onze leerlingen varieert tussen de 4 en 12 jaar.
In de praktijk vindt een aanmelding bij onze school dus altijd plaats als gevolg van een opname bij Mondriaan. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!