Geslotenheid in beweging

Het symposium 'Geslotenheid in beweging' vindt plaats in Via Het Keerpunt, de JJI van Via Jeugd waar Alterius onderwijs verzorgt aan de jongeren aldaar. De gasten van het symposium krijgen een kijkje in het thema 'Geslotenheid in beweging' en de ontwikkelingen hierin. Een mooi voorbeeld hiervan is IZEO, Integraal Zorg en Onderwijs.

IZEO is samen

Alterius zoekt waar mogelijk steeds meer en verdere integratie van zorg en onderwijs (IZEO). Een voorwaarde hierbij is dat beide partners, Alterius vanuit onderwijs en in dit geval Via Jeugd vanuit zorg, hier samen in optrekken.

Waar IZEO al een jaar draait op de locatie van Via Icarus, willen Alterius en Via Jeugd deze vorm van aanbod ook toepassen op de locatie van Via Het Keerpunt. Uiteraard is er op dit moment al sprake van een nauwe samenwerking tussen beide aanbieders. Maar het doel is om deze samenwerking nog verder te verbeteren en te verfijnen. Het huidige ‘geïntegreerde onderwijsdagprogramma’ moet als het ware gerevitaliseerd worden. Therapie-aanbod zoals dit nu wordt geboden aan de jongeren zal hierin ook een duidelijke plek moeten krijgen. Zodoende zullen we ook niet meer spreken van een ‘geïntegreerd onderwijsdagprogramma’, maar van IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs.

De collega’s van Alterius en Via Jeugd zullen tijdens een presentatie toelichten hoe het traject naar IZEO eruit ziet en welke stappen ze hierin gezamenlijk ondernemen.

terug naar de website St. Jozef


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!