Onze onderwijslocaties

Wij zijn ervan overtuigd dat de juiste keuze voor inhoud en opzet van onderwijs een bijdrage levert aan de behandeling van onze leerlingen.
De ondersteuningsbehoefte van iedere leerling is anders. We kijken graag vooruit, welk perspectief heeft de leerling. De ondersteuningsbehoefte én het perspectief leiden tot een persoonlijk aanbod voor de leerling.
Dit persoonlijke onderwijs vindt plaats op verschillende locaties. Iedere locatie heeft zijn eigen deskundigheid. Ons onderwijs draagt bij aan de behandeling die de leerling volgt! 

De Buitenhof
De Buitenhof (so/vso) is gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18+ jaar met psychiatrische problematiek en/of specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. Gezien de nauwe relatie met Wickraderheem (onderdeel van de Mondriaan, zorg voor kinderen en jeugdigen) is er een samenwerkingsovereenkomst tussen De Buitenhof en Wickraderheem.  

St. Jozef
Sint Jozef verzorgt onderwijs voor:

  • leerlingen met een ernstige ontwikkelingsbedreiging (IZEO Via Jeugd, jeugdzorgplusinstelling),
  • (langdurige) thuiszitters of leerlingen voor wie geen onderwijs (meer) mogelijk is op (v)so (IZEO Care4Kidz) 
  • leerlingen met een licht verstandelijke beperking vaak gecombineerd met gedragsproblematiek (IZEO Koraal, locatie Urmond en Heerlen) 

De leeftijd van de leerlingen varieert van 8 tot 18+ jaar. 

Op deze locaties wordt gewerkt volgens de IZEO-methodiek: Intergraal Zorg en Onderwijs. De relatie met de behandelaren van onze leerlingen is hierbij van groot belang. Daartoe heeft Alterius (Sint Jozef) haar samenwerking met Via Jeugd (Icarus), Koraal (Gastenhof) en Care4Kidz vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!