Onze jongeren

We spelen in op onderwijs geschikt voor verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Van basisonderwijs tot voorgezet onderwijs en van praktijkonderwijs tot nascholing voor professionals in het werkgebied. Voor ieder niveau staan deskundigen klaar om de leerlingen en cursisten het geschikte onderwijs te geven. Als een leerling tussentijds kan doorstromen naar regulier onderwijs dan worden hiervoor de noodzakelijke stappen gezet. 
Waar het kan, zorgen we dat de kinderen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven meedoen. Wij noemen dat inclusie.

Leeftijd 4 – 14 jaar

Leerlingen in deze leeftijd starten in ons basisonderwijs. Dit bieden we aan op verschillende locaties. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zoeken wij naar de juiste onderwijsomgeving met de juiste deskundigen. We willen dat het onderwijs bijdraagt aan de behandeling van de leerling. Daarom kiezen we samen met ouders en behandelaren de onderwijsomgeving voor de leerling. 

Leeftijd 12 – 18+ jaar

Op een aantal locaties bieden we voortgezet onderwijs aan. De keuze voor de juiste onderwijsomgeving hangt af van de ondersteuningsbehoefte, het perspectief en het niveau van de leerling. Iedere leerling is uniek en dus kijken we per leerling samen met ouders en behandelaren welk onderwijs het beste past. Alleen als het onderwijs past bij de leerling én de behandeling die hij of zij volgt, draagt het ook bij aan de ontwikkeling van de leerling.

Het onderwijs dat we bieden, sluit aan bij het perspectief van de leerling dat gezamenlijk is vastgesteld. Wij zorgen voor het onderwijs om de leerling verder te helpen op weg naar dagbesteding, vervolgonderwijs of werk.
Op dit moment vindt ons onderwijs op niveau van praktijkonderwijs, vmbo of havo plaats. Maar ook hier geldt dat we kijken naar de leerling. Past een ander niveau beter bij de leerling? Dan zorgen wij samen met onze partners voor onderwijs op dat niveau.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!