Onze feiten en cijfers

Alterius in cijfers

Stichting Alterius opereert in de regio Zuid-Limburg en geeft gedurende een schooljaar aan zo'n 400 leerlingen onderwijs, voor een korte of langere periode.
Binnen de stichting zijn op 1 september 2020 111 fte in dienst die op verschillende locaties werkzaam zijn. Deze verschillende locaties zijn gekoppeld aan drie scholen: De Buitenhof, St. Jozef en Praktech. Met ingang van 1 april 2021 is Praktech verzelfstandigd en maakt het geen deel meer uit van Alterius.
Via Wervelkind, dat ook onder de stichting valt, biedt een aantal van onze medewerkers trainingen en cursussen op maat aan.
Een uitgebreid overzicht van gegevens en cijfers is te vinden in onze jaarverslagen.

Organisatiestructuur

Aan het hoofd van de stichting staat op dit moment een interim-bestuurder, Jan Paul ten Brink, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurder geeft leiding aan twee directeuren die op hun beurt weer verantwoordelijk zijn voor De Buitenhof, St. Jozef en Wervelkind.
De organisatiestructuur is weergegeven in een organogram.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
- Guido Kerckhoffs (voorzitter)
- Saskia van der Laak
- Emily Chatrou
- Ruud van Hertum
- Noëlle Bleize-Voncken

Stichting Alterius heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door de MR van de Buitenhof en de MR van St. Jozef.

Klachtenregeling

De Stichting beschikt over een eigen klachtenregeling.
 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!