Onze feiten en cijfers

Alterius in cijfers

Stichting Alterius opereert in de regio Zuid-Limburg en geeft gedurende een schooljaar aan zo'n 400 leerlingen onderwijs, voor een korte of langere periode.
Binnen de stichting zijn op 1 september 2021 103 fte in dienst die op verschillende locaties werkzaam zijn. Deze verschillende locaties zijn gekoppeld aan twee scholen: De Buitenhof en St. Jozef. 
Via Wervelkind, dat ook onder de stichting valt, biedt een aantal van onze medewerkers trainingen en cursussen op maat aan.
Een uitgebreid overzicht van gegevens en cijfers is te vinden in onze jaarverslagen.

Organisatiestructuur

Aan het hoofd van de stichting staat directeur-bestuurder Ronald Paulissen, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De bestuurder geeft leiding aan één directeur die op zijn beurt weer verantwoordelijk is voor De Buitenhof, St. Jozef en Wervelkind.
De organisatiestructuur is weergegeven in een organogram.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
- Guido Kerckhoffs (voorzitter)
- Ruud van Hertum
- Noëlle Bleize-Voncken
- Annemiek Kuijer
- Pien Versteegh

Stichting Alterius heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door de MR van de Buitenhof en de MR van St. Jozef.

Klachtenregeling

De Stichting beschikt over een eigen klachtenregeling.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!