Wervelkind - waar staan we voor?

Jongeren begeleiden – een vak apart

Trainers WervelkindSusanne en Rachelle zijn beiden al jaren werkzaam in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Als leerlingbegeleider en leerkracht is het begeleiden van kinderen en jongeren hun ‘core business’. Dit doen ze met heel hun ziel en zaligheid. ‘Ik vind het nog altijd heel mooi dat wij deze rol mogen vervullen. Dat wij onze leerlingen mogen begeleiden en hen zo weer een stap verder in hun ontwikkeling te brengen.’, aldus Susanne.

De kinderen en jongeren die Susanne en Rachelle begeleiden volgen onderwijs bij Alterius, stichting voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Dat betekent dat hun traject er vaak anders uitziet dan bij leerlingen die onderwijs volgen op een reguliere school.

‘Dat betekent dat er nóg meer dan in een reguliere onderwijssetting op maat moet worden gewerkt. Maar ook in het regulier onderwijs vraagt het begeleiden van leerlingen aandacht. Het is bijna een vak apart’, zo vertelt Rachelle.

Inzetten eigen ervaring

De diversiteit aan leerlingen binnen Alterius is groot. Niet alleen loopt de leeftijd uiteen van 4 tot soms wel ouder dan 18 jaar, ook de onderwijsniveaus verschillen. In het vso lopen de uitstroomprofielen uiteen van scholing en arbeid tot dagbesteding. Daarnaast verschilt de reden van verblijf bij Alterius ook per leerling. Sommigen kampen met gedragsmatige problematieken, anderen juist met psychiatrische problemen. Een breed palet dus.

Susanne en Rachelle, onze trainers van Wervelkind, hebben in hun tijd bij Alterius diverse groepen leerlingen, dwars door het onderwijssysteem heen, mogen begeleiden. ‘Hierdoor kunnen we putten uit een grote ervaring op dat gebied. Die ervaring zetten we dan ook graag in tijdens onze trainingen’. Aan het woord is Susanne, op dit moment leerlingbegeleider bij IZEO Koraal (locatie Urmond). ‘Iedere training die we geven, zit boordevol met eigen praktijkvoorbeelden. Natuurlijk bespreken we de theorie. Maar theorie gaat pas leven als je écht voorbeelden gebruikt. Niet alleen onthoud je de theorie makkelijker, maar je herkent deze ook makkelijker in jouw eigen praktijk. Dát is natuurlijk wat we willen bereiken’, vervolgt Susanne. ‘Om die reden bieden we onze cursisten ook altijd ruimte om te komen met hun eigen praktijkvoorbeelden. Meteen toepassen, meteen je voordeel doen met onze training.’

Trainingen – voor wie?

Op de vraag voor wie de trainingen van Wervelkind eigenlijk zijn bedoeld, kijken Rachelle en Susanne elkaar lachend aan. ‘Tja,’ zegt Rachelle, groepsleerkracht speciaal onderwijs, ‘ik zou bijna zeggen voor wie niet? In feite draait het in veel van onze trainingen echt om zo goed mogelijk begeleiden van kinderen en jongeren. Je kunt dit vanuit het perspectief van de leerkracht doen, zoals wij die ervaring ook hebben, maar het geldt evengoed voor een vrijwilliger bij een sportvereniging die jongeren traint bijvoorbeeld. Of iemand bij de gemeente die daar jongeren begeleidt. Kortom, voor iedereen die op één of andere manier te maken heeft met jongeren, kunnen onze trainingen waardevol zijn.’

Intern én extern, volwassen én jongeren

‘Het afgelopen jaar hebben we, ondanks corona, toch een flink aantal trainingen kunnen geven. Zowel intern als extern. Sommige waren fysiek, andere weer online. ‘Dat laatste was de eerste keer wel spannend, maar bleek heel goed te gaan,’ vertelt Rachelle. ‘Zo goed zelfs,’ vult Susanne aan, ‘dat we nu onze trainingen als aanvulling op ons aanbod nu ook online aanbieden. Op deze manier kan ook echt iedereen zich inschrijven en hoef je niet per sé een incompany training af te nemen.’

Want dat is op dit moment nog wel de meest gebruikte manier van trainen.

‘We krijgen inderdaad de meeste aanvragen van onderwijsinstellingen die graag een team willen trainen. We gaan dan in gesprek over hoe die training eruit moet komen te zien. We hebben een aantal vaste thema’s, maar willen het altijd zoveel mogelijk toespitsen op de praktijk in díe organisatie. Alles is maatwerk bij ons.’, legt Susanne uit.

Rachelle: ‘Maar we hebben ook al verzoeken gehad om een training te geven aan studenten van een onderwijsorganisatie. Hierbij kun je dan denken aan trainingen die gericht zijn op het welzijn van die studenten. Het herkennen van signalen van bijvoorbeeld angst of depressie bij jezelf, maar ook bij je medestudenten, en vervolgens het weten hoe hiermee om te gaan is niet iets waarvoor altijd veel aandacht is’.

Hot item: welzijn van de student

Dat welzijn van de student is, zeker door de coronaperiode, een belangrijk item geworden voor onderwijsorganisaties. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat jongeren zich eenzaam, angstig, depressief of zelfs suïcidaal voelen. Corona heeft hier zeker invloed op (gehad).

Daarom is het nú belangrijk dat hier aandacht voor is. Bij jongeren zelf, maar ook bij hun begeleiders.

‘Het maakt al zo’n verschil’, vertelt Rachelle, ‘als je het gesprek aangaat met een jongere. Vraag hoe het met een jongere gaat, vraag wat er in hem of haar omgaat. En houd het dan niet bij algemene termen, maar vraag zo specifiek en concreet mogelijk. Laat geen ruimte voor interpretatie.’ Susanne: ‘Wat ook belangrijk is, is of je weet waar je hulp kunt vinden. Zowel in je organisatie, maar ook daarbuiten. Daar schort het ook nog vaak aan. En, zoals gezegd, het is zeker in deze tijd zó belangrijk om deze signalen op te pikken en ermee aan de slag te gaan.’

‘Een van de mooiste complimenten ontvingen we een week nadat we bij één van onze klanten een training hadden gegeven.’, herinnert Rachelle zich. ‘Ze hadden in de daaropvolgende week inderdaad een leerling die met depressieve gedachten liep. Nu wisten ze meteen hoe te handelen. Daar doe je het toch voor?’

Meer informatie?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de (online) trainingen die Wervelkind biedt?
Check de website voor meer informatie.

Heb je een eigen vraag en wil je hierover sparren? Susanne en Rachelle gaan graag met je in gesprek!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!