Weer aan de slag!

De zomervakantie zit er op en we starten komende week weer met onderwijs op al onze so- en vso-locaties.

Regulier onderwijsprogramma

Waar we op sommige locaties de afgelopen weken een aangepast programma draaiden, zullen we nu op alle so- en vso-locaties met het reguliere onderwijsprogramma starten.
Uiteraard hanteren we hierbij, net als voor de vakantie, de richtlijnen van het RIVM:

  • Handen worden met regelmaat gewassen
  • Bij klachten die COVID-gerelateerd zijn, blijf je thuis en laat je je testen
  • Leerlingen (tot 18 jaar) houden tot leerkrachten een afstand van 1,5 meter; leerlingen (tot 18 jaar) onderling hoeven deze afstand niet te bewaren.
  • Leerkrachten onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar

Daarnaast is er op iedere locatie voldoende ontsmettingsmateriaal aanwezig om handen en meubilair met regelmaat te ontsmetten.

Ventilatie

De afgelopen weken is veel gesproken over ventilatie.
Het RIVM geeft aan dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding van het virus via aerosolen een belangrijke rol speelt. Ventilatiesystemen lijken geen rol te spelen in de epidemie.
Daarom is er op dit moment geen reden om het huidige beleid aan te passen.
Wel moeten onze scholen voldoen aan de wettelijke eisen in bouwbesluiten. Landelijk is vastgesteld dat vóór 1 oktober een check gedaan moet zijn om te onderzoeken of onze gebouwen aan de eisen voldoen. Wij zullen hierbij externe deskundigheid inroepen. Mochten onze gebouwen niet voldoen aan de eisen, dan nemen we contact op met de GGD. Zij adviseren dan welke maatregelen genomen moeten worden.
Ouders en medewerkers worden op de hoogte gehouden van dit traject en eventuele vervolgstappen.
Tot die tijd geldt dat de ruimtes goed geventileerd moeten worden. Concreet betekent dit dat ramen en deuren open worden gezet.
Bovendien mogen in ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn geen (zwenk)ventilatoren en/of airco’s worden gebruikt.

Quarantaine en/of testen

Leerlingen of leerkrachten die afgelopen twee weken in een land, gebied of streek met code oranje of rood zijn geweest, zullen in quarantaine moeten. Deze quarantaineperiode bedraagt 10 dagen. Als hiervan sprake is, neem dan contact op met de leerkracht of contactpersoon van de school.          
Als er COVID-gerelateerde klachten ontstaan, laat de leerling of de leerkracht zich testen. Indien hiervan sprake is, neem ook dan contact op met je leerkracht of contactpersoon van de school.           


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!