Van gebrek aan sociaal contact naar pesten

Van gebrek aan sociaal contact naar pesten

Hoe ga jij om met jongeren die moeilijk sociaal contact maken?
Kinderen en jongeren die te maken hebben met psychische of gedragsproblemen vinden het soms moeilijk om sociaal contact te maken met anderen. In sommige gevallen zijn zij hierdoor makkelijker slachtoffer van pestgedrag.

Buitensluiten? Uitgesloten!

Van 27 september tot en met 1 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid de jaarlijkse Week tegen Pesten. Dit jaar is het thema Buitensluiten? Uitgesloten!
Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!

Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Als je de toegang tot zo’n groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook bent. Het niet bij een groep horen is een belangrijke stressfactor die op termijn kan zorgen voor achterstand op gebied van sociale en empathische ontwikkeling.

Praktische tips

Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort. Hierbij kun je soms tegen heel praktische zaken lopen. Want, weet jij hoe je om moet gaan met leerlingen die sociaal moeilijk contact maken?
Hoe je ze kunt verleiden dit op andere manieren te doen?
Of weet jij hoe je de sfeer in de groep goed houdt, ook al maakt niet iedereen even makkelijk contact?

Tijdens één van onze trainingen geven Susanne en Rachelle, trainers bij Wervelkind, praktische handvatten zodat je voortaan met dergelijke situaties makkelijker uit de voeten kunt.
Neem voor meer informatie contact op met één van onze trainers.

terug naar de website van Wervelkind


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!