Stage - een leerzame periode

Stage – een leerzame periode

(en niet alleen voor de jongeren)

Binnen veel opleidingen is stage lopen een vast onderdeel. Aan de slag dus bij een bedrijf om daar werkervaring op te doen en de kennis van school in de praktijk te brengen.
Toch is stage lopen niet altijd een vanzelfsprekend onderdeel in onderwijs. ‘Dat klopt,’ zegt Ivo, ‘maar wij doen er alles aan om onze jongeren tóch die ervaring mee te geven.’

Aan het woord is Ivo Nelissen, stagecoördinator bij IZEO Via Icarus. Twee jaar geleden is hij in deze rol gestapt en sindsdien heeft hij al veel opgezet binnen IZEO. Natuurlijk liepen jongeren al eens stage, maar dat hing van veel verschillende zaken af. Ivo heeft de afgelopen twee jaar gebruikt om onder andere meer lijn te krijgen in het beleid. Daarnaast heeft hij het netwerk van mogelijke stageplekken uitgebreid.

Juiste verwachtingen

‘Het is zó belangrijk dat onze jongeren naast school die praktijkervaring opdoen. Dat is waar ze, als ze bij ons vertrekken, ook mee te maken krijgen. Dáár moeten ze zich staande houden.’, vertelt Ivo. Maar, zo weet ook Ivo, de ene plek is de andere niet en daarnaast is de ene jongere ook de andere niet. De jongeren van IZEO Via Icarus verblijven in leefgroepen en zijn allemaal in behandeling.

‘Dat betekent dat je heel goed moet weten wat er mogelijk is binnen een bedrijf.’, vervolgt Ivo. ‘Maar ook voor een bedrijf is het belangrijk om te weten hoe wij te werk gaan en wat zij kunnen verwachten. Die verwachtingen over en weer zijn belangrijk om van te voren helder te hebben.’

Hartverwarmend

De relatie met het stagebedrijf is enorm belangrijk. Tijdens een stageperiode is er intensief contact. Ivo: ‘Het is mooi om te zien dat bedrijven bereid zijn extra tijd te besteden aan onze jongeren. En dat ze flexibel zijn op momenten dat het misschien een keer anders loopt dan van te voren gedacht. Of dat ze gewoon een stapje ‘extra’ zetten voor onze jongeren.’ Als voorbeeld noemt Ivo dat bedrijf dat aanbood om de betreffende stagiair na werktijd weer op zijn woongroep af te zetten, zodat hij niet zelf met het openbaar vervoer terug naar huis moest. ‘Dat soort acties zijn echt hartverwarmend en doen de jongere ook echt goed. En ons ook!’, lacht Ivo.

Leerzame periode

Dat zo’n stageperiode niet alleen leerzaam is voor de jongere onderschrijft Ivo meteen. ‘Al is het in de eerste plaats absoluut de jongere die het meest leert. Niet alleen over het werk dus, maar juist ook over zaken als het nakomen van afspraken, samenwerken, je verhouden tot je baas etc. Maar daarnaast leren wij, samen met onze stagebedrijven, inderdaad ook weer. Dat heeft dan vaak betrekking op onze aanpak of communicatie. Leerzaam voor alle partijen dus!’

Ivo hoopt in de toekomst nog vele jongeren te kunnen begeleiden in een voor hen zo belangrijke periode.

Reageren?

Zie jij mogelijkheden voor jouw bedrijf als stageplaats voor onze jongeren?
Neem dan contact op!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!