Piek

Op veel scholen betekent het einde van een kalenderjaar een piek in werkzaamheden.
Eén van de taken rond de kerst is het evalueren van het OPP: het ontwikkelingsperspectief.

Wat is een OPP?

Binnen zes weken na de start van school stelt een docent een startplan op dat gedurende het jaar wordt aangevuld met opgedane kennis over de leerling. Zo’n startplan mondt uit in een OPP voor de leerling, een ontwikkelingsperspectief. In dat OPP wordt vooruit gekeken naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling en worden ook de ondersteuningsbehoeften van deze leerling beschreven. Wat wordt er ingezet om ervoor te zorgen dat deze leerling tot ontwikkelen komt? Maar ook, wat moet een leerling nog leren om naar regulier onderwijs terug te kunnen keren.

Zo’n OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. De eerste keer is rond de kerst. Deze periode dus.

Wat komt er allemaal kijken bij een OPP?

Bij het schrijven van een ontwikkelingsperspectief komt heel wat kijken. Wat moet erin komen te staan en hoe omschrijf je de doelen zo concreet mogelijk? Hoe kun je op een objectieve manier een jongere beschrijven? Wat is het toekomstperspectief van een jongere en worden er reële eisen aan de jongere gesteld? Hoe schrijf je alles zo helder en eenduidig op?

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.

Tips?

Kun jij wel wat praktische tips en voorbeelden gebruiken bij het opstellen van een OPP?
De training Ontwikkelingsperspectief van Wervelkind biedt je deze!

Kijk voor meer info op de site van Wervelkind.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!