Overdracht Zelf & Co filmportretten naar De Vereniging Limburg

Op de bijeenkomst van de coöperatie
Zelf & Co op 20 juni jl. hebben
de partners besloten om na vier jaar
dit initiatief te beëindigen.

Overdracht Zelf & Co filmportretten aan De Vereniging LimburgOp de bijeenkomst van de coöperatie Zelf & Co bij Athos op woensdag 20 juni jl. hebben de partners besloten om na vier jaar dit initiatief te beëindigen. Zelf & Co is in 2014 opgezet met het oog op de kanteling van de WMO in 2015 en is een samenwerkingsverband van vijftien zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en andere (overheids)organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

Op het online platform www.zelfenco.nl zijn verhalen van Limburgers te zien. Verhalen over mogelijkheden en kansen. Wat kan iemand Zelf, waar heeft hij of zij ondersteuning bij nodig of wie geeft iemand net dat ene zetje om zelf weer regie te nemen (de ‘Co’).
Dat heeft prachtige portretten opgeleverd van mensen, jong en oud, die hun leven een positieve draai hebben gegeven. Een deel van deze videoportretten blijft na het stoppen van Zelf & Co nog steeds te zien. Zelf & Co heeft aan De Vereniging Limburg gevraagd om deze op hun website te plaatsen. 
www.devereniginglimburg.nl is een verzamelplaats waarin zij actueel zichtbaar maken hoe mensen en maatschappelijke partijen uit de hele provincie iedere dag opnieuw werken aan een vitaler Limburg. 
Op de bijeenkomst bij Athos werden de filmpjes van Zelf & Co symbolisch door Frans Wilms overhandigd aan deputé Marleen van Rijnsbergen, vertegenwoordiger van De Vereniging Limburg.   
 
Fotobijschrift: 
V.l.n.r. Ger Essers (Trajekt), Guido van den Boorn (Trajekt), Nico Kleijnen (T36), wethouder Leo Jongen (Gemeente Kerkrade), Marleen van Rijnsbergen (Provincie Limburg), Annemiek Kessen (Xonar), Frans Wilms (Radar), Paulette van Lierop (Meander Groep), Deborah Heuts (Radar), Floris de Bok (Burgerkracht Limburg voorheen Huis voor de Zorg) en Monique Heffels (LEVANTOgroep).


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!