Onderzoek op het snijvlak van onderwijs en zorg

De Universiteit van Amsterdam heeft, namens de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, Peer van der Helm als bijzonder hoogleraar Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs benoemd. Alterius is trots dat zij, samen met zes andere partijen, bijdraagt aan deze leerstoel.

Doel van het onderzoek

In zijn onderzoek richt Van der Helm zich onder meer op het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in de samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg en (jeugd) GGZ en forensische zorg, het speciaal onderwijs, de maatschappelijke opvang en gezinshuizen. Ook bestudeert hij het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal onderwijs. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat en de behandeling in en buiten de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren en jongvolwassenen te vergroten.

Onderzoek noodzakelijk

Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en gedragsproblemen gaan in Nederland vaak naar het speciaal onderwijs. In Nederland gaat het volgens de Sectorraad GO om ongeveer 67.000 leerlingen en dat aantal lijkt vooralsnog niet af te nemen, ondanks de Wet Passend Onderwijs. Door de aard van de problematiek van de leerlingen kan speciaal onderwijs niet los worden gezien van de zorg die zij nodig hebben. Er is dringend onderzoek nodig naar de effectiviteit van onderwijs en zorg om maatschappelijke problemen, zoals het accepteren van handicaps door de samenleving, thuiszitten of pesten of gebrek aan (passend) onderwijs in de jeugdzorg en jeugd-GGZ, op te lossen en leerkrachten te ondersteunen.

‘Mede mogelijk gemaakt door’

De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door: Aloysius Stichting, Stichting De Onderwijsspecialisten, Stichting SO Fryslân, Stichting Alterius, Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) en de Sectorraad GO (penvoerder).


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!