Nieuwe samenwerking:
IZEO Zuyderland

Alterius werkt sinds enkele jaren op diverse locaties samen met zorgpartners conform het IZEO-concept. Daar is sinds kort een nieuwe zorgpartner aan toegevoegd.

Overeenkomst

Zuyderland GGz en Alterius bekrachtigden onlangs hun samenwerking door het ondertekenen van een overeenkomst. Op locatie van Mondriaan, én in afstemming met Mondriaan, bieden de partijen integraal zorg en onderwijs aan.

Verbinding

De groep kinderen die IZEO Zuyderland bezoekt, zijn in de basisschoolleeftijd. Hierbij hebben de jongsten in ieder geval eind groep 2 onderwijsniveau. Bij hen is sprake of vermoeden van psychiatrische problematiek. Voor deze kinderen is ambulante zorg niet toereikend. Deze intensievere vorm van onderwijs en zorg, waarin ook diagnostiek en/of intensieve behandeling individueel en in groepsverband plaatsvindt, is voor hen noodzakelijk. Hierbij wordt ook nadrukkelijk verbinding gelegd tussen de thuissituatie, de behandelgroep en de aanpalende schoolsetting.

Expertise

Net als op onze andere IZEO-afdelingen delen we de expertise van zorg en onderwijs in één team. Vanuit onderwijs zijn dit leerkrachten en een onderwijsassistent, een leerlingbegeleider, een gedragswetenschapper en teamleiders. Vanuit zorg zijn dit medewerkers waaronder een regiebehandelaar, een kind- en jeugdpsychiater, verschillende behandelaars en groepsleiding c.q. orthopedagogen. Waar nodig wordt een (mix van) systeemtherapeut, speltherapeut en psychomotorisch therapeut ingezet. Uiteraard worden de ouders hier intensief bij betrokken/begeleid.

Gezamenlijk doel

We hopen zo kort als mogelijk de juiste zorg en onderwijs te bieden voor deze speciale doelgroep, want terugkeer naar regulier of speciaal onderwijs en waar nodig ambulante behandeling blijft ons gezamenlijk doel. Op dit moment zijn er twee IZEO-groepen die op deze locatie behandeling krijgen én onderwijs volgen.

Voor meer informatie of contact verwijzen wij naar de IZEO-site.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!