Nieuwe rol
Chris Hesse

Eerder berichtten we al over het terugtreden van Chris Hesse als directeur van St. Jozef met ingang van 1 februari aanstaande. Het resterende gedeelte van dit schooljaar zal Chris zich bezig houden met andere projecten.

Residentieel onderwijs is een van de thema’s waarmee Alterius nauw verbonden is en waar het zich zeer betrokken bij voelt. We zijn daarom verheugd dat Chris juist als projectleider Residentieel Onderwijs (regio -Landsdeel- Zuid) bij de VO-raad aan de slag gaat.

Residentieel onderwijs

Samen met vier andere projectleiders gaat Chris de ontwikkelingen bij de residentiële instellingen en het bijbehorende onderwijs in kaart brengen. Vanuit die rol ligt het in de bedoeling dat de projectgroep ook met de Samenwerkingsverbanden VO in overleg gaat. Onder andere komt aan de orde wat de in kaart gebrachte veranderingen binnen de Gesloten Jeugdzorg betekenen voor de vo/vso scholen. De ambitie is om ook de projectleiders/coördinatoren die zich bij de gemeenten bezighouden met het vastgoed van de residentiële instellingen hierbij te betrekken.

Urgent

Momenteel is het ministerie van OCW bezig met herbezinning en besluitvorming op het dossier residentieel onderwijs. Dit wordt steeds urgenter omdat er een motie ligt van de Tweede Kamer over financiering voor kleinschalige voorzieningen.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!