Leren reanimeren

Maandag 18 april namen de leerlingen van Sint Jozef te Cadier en Keer deel aan een reanimatiecursus.
Brady verzorgde deze cursus samen met Petra van Heroes Keep The Heart Beat Going.

Mini-cursus

Het doel van de reanimatiecursus was om de leerlingen vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn om adequaat te kunnen handelen bij een levensbedreigende situatie waarin reanimatie noodzakelijk is. De “mini-cursus” richtte zich op het aanleren van korte en duidelijke stappen, wat men kan doen wanneer er een bewusteloos slachtoffer op de grond ligt. Buiten het aanleren van deze stappen hebben we de juiste technieken voor het uitvoeren van een hartmassage en mond-op-mond beademing, evenals het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Inhoud van de cursus

De reanimatiecursus bestond uit zowel theoretische als praktische onderdelen. Bij de opstart van de les zijn we eerst gestart met een aantal kennismakingsvragen. We zijn bijvoorbeeld het gesprek aangegaan of een leerling in zijn leven een bewusteloos slachtoffer heeft gezien. Of iemand in de omgeving van de leerling in aanmerking was gekomen met een reanimatie. Na de kennismaking hebben we een kort filmpje gekeken waar de doelen van de training aan werden gekoppeld. De doelen van de les waren dat de leerlingen een situatie leerde herkennen waarin een reanimatie nodig is. Daarna werden de juiste technieken voor hartmassage en mond-op-mondbeademing gedemonstreerd door de instructeur. Vervolgens kregen de leerlingen de gelegenheid om zelf te oefenen op reanimatiepoppen, zodat ze de handelingen konden inoefenen en vertrouwd konden raken met de procedures.

Naast de basisreanimatievaardigheden werd er ook aandacht besteed aan het gebruik van een AED, een draagbaar apparaat dat helpt bij het geven van een elektrische schok aan het hart bij een hartstilstand. De leerlingen leerden hoe ze een AED moesten bedienen en kregen de kans om dit in de praktijk te oefenen.

Ervaring van de leerlingen

De leerlingen waren enthousiast over de reanimatiecursus en vonden het een waardevolle en interessante ervaring. Ze gaven aan dat ze veel geleerd hadden en meer vertrouwen hadden gekregen in hun eigen vaardigheden om te handelen in een noodsituatie. Ze vonden de praktische oefeningen met de reanimatiepoppen en het gebruik van de AED leerzaam en nuttig. De leerlingen zijn zich meer bewust van het belang van een reanimatie. Ze zijn zich ervan bewust dat de technieken die ze geleerd hebben een rol kunnen spelen bij het redden van levens.

Dank!

We willen Petra van Heroes Keep The Heart Beat Going bedanken voor het beschikbaar stellen van de poppen, het overdragen van haar kennis en vaardigheden én voor het overdragen van haar motivatie op onze leerlingen!

We hopen in de toekomst meer leerlingen te motiveren en te stimuleren met het aanleren van reanimatietechnieken.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!