Jaaaa, we mogen weer!

Jaaa, we mogen weer!
De eerste Wervelkind-training van het jaar vindt plaats op het Bonnefanten College in Maastricht.

Eerst in gesprek

Rachelle, trainer van Wervelkind, ging in gesprek met Guido Willems, schoolleider bij Bonnefanten College, over wensen en mogelijkheden. ‘Het is belangrijk om vooraf een helder beeld te hebben.’ geeft Rachelle aan. ‘Welk doel heeft de klant voor ogen, wie is de doelgroep van de training, in hoeverre is er al voorkennis over het onderwerp, wat zijn de praktische randvoorwaarden van een training, allemaal zaken die je vooraf helder wilt hebben. Zowel voor de klant als voor jezelf.’

Koppeling

In de loop van afgelopen cursusjaar werkte Wervelkind aan een training op maat voor Bonnefanten College. ‘Hartstikke leuk om te doen!’ reageert Rachelle. ‘Je duikt de organisatie in en kijkt wat er past en aansluit. Zo koppel je theorie weer aan de praktijk, precies wat wij met iedere training of workshop beogen. Gedurende die periode toets je bij de klant, in dit geval bij Guido, of je nog op de goede weg zit.’

Op het Bonnefanten College school werken ze met een systeem waarin docenten de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van hun leerlingen in kaart kunnen brengen.
De oorzaak van leerproblemen kan cognitief zijn, maar soms ligt de oorzaak (gedeeltelijk) in het leergedrag of het welbevinden. Daarom is het belangrijk om die sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen in kaart te brengen.
Bij het Bonnefanten College doen ze dit aan de hand van de indicatoren Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie. Deze indicatoren zijn gekoppeld aan de executieve functies. De (praktische) trainingsvraag van Bonnefanten College is hieraan gelinkt.

Via brein naar executieve functies

Als je als docent weet met welke vaardigheden een leerling moeite heeft en onder welke executieve functie dit valt, dan kun je gericht met de leerling aan het werk met deze executieve functies om zo die vaardigheden te vergroten. Zo hoort het inpakken van je tas bijvoorbeeld tot de executieve vaardigheden planning en organisatie. Voordat je dan concreet aan de slag kunt, helpt het als je weet hoe een leerling tot leren komt en hoe die ontwikkeling van executieve functies verloopt.

In de training die nu wordt aangeboden, wordt ingegaan op de werking van het brein. Docenten krijgen inzicht in wat leerlingen überhaupt nodig hebben om tot leren en ontwikkelen te komen, rekening houdend met de executieve functies die nog niet uitontwikkeld zijn.

Door het vergroten van de kennis en het creëren van een grotere bewustwording, wordt de vertaalslag van leerprobleem naar gerichte aanpak weer een stukje makkelijker.

Follow up

‘Deze training bij Bonnefanten bestaat uit twee bijeenkomsten.’ zo vertelt Rachelle. ‘Op een later moment vindt er een zogenaamde ‘follow up’ plaats. De docenten hebben dan al enige tijd kunnen werken met de kennis en praktische handvatten uit de eerdere training. Tijdens de follow up zijn wij als begeleider op de werkvloer aanwezig en is er tijd en ruimte om met de docenten te sparren over waar zij eventueel tegenaanlopen in de praktijk.’

Susanne vult aan: ‘We verzorgen deze training met z’n tweeën. Zo houden we de groepen compact en dat verhoogt de interactie en betrokkenheid.’

‘Ik kijk er enorm naar uit,’ aldus Rachelle. ‘Een nieuwe training geeft altijd weer even extra energie. Ik ben er klaar voor!’


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!