Iedere jongere
heeft recht
op onderwijs

IZEO XONAR (LWTC): een locatie waar Alterius samenwerkt met XONAR volgens de IZEO-methodiek.

XONAR biedt hier hulp aan jongeren vanaf 12 jaar (middelbare school) die moeilijkheden ervaren op school en voor jongeren die “thuiszitten”. Veel van deze jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met regels, het nakomen van afspraken en met het omgaan met feedback. Ze hebben vaak het gevoel niet meer vooruit te komen en raken steeds meer in conflict met hun omgeving. Met als gevolg dat ze moeite hebben om gemotiveerd te blijven omdat het perspectief onduidelijk is. Ze voelen zich vaker teleurgesteld, negatief en boos. Veelal is het wederzijds begrip ernstig verstoord. Daarom worden ook het gezin en andere belangrijke personen rondom de jongeren betrokken bij het traject.

IZEO XONAR (LWTC)

IZEO staat voor Integraal Zorg en Onderwijs en LWTC staat voor het Leer Werk en Training Centrum. Stichting Alterius en XONAR werken nauw samen volgens de methodiek van IZEO. Op de locatie in Heerlen en de mooie boslocatie in Echt worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters in Zuid-Limburg.
Daarnaast is er een ambulant aanbod beschikbaar om de huidige school te ondersteunen om uitval te voorkomen. Ambulant wordt ook ingezet om de jongeren en hun omgeving te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

In gesprek met collega Lilian

Onlangs spraken onze collega's van XONAR met Lilian. Zij is als ambulant hulpverlener werkzaam binnen het LWTC.

Jongeren kunnen moeilijkheden op school ervaren met schoolverzuim of ‘thuiszitten’ als gevolg.
Lilian: ‘Het is de kunst om de jongeren weer gemotiveerd te krijgen, erachter te komen waar hun interesses liggen. Dat weten ze vaak zelf niet eens meer. Daar proberen we dan middels het programma achter te komen, hun talenten en mogelijkheden te onderzoeken. Naast te kijken naar wat jongeren kunnen en willen doen, is er tevens aandacht voor de reden van uitval. Dus: waardoor zijn ze niet meer naar school gegaan, welke problemen speelden er op school of in de thuissituatie?’
Lilian vervolgt haar verhaal: ‘Daarnaast is het goed om aandacht te hebben voor veiligheid en jongeren zich weer veilig te laten voelen. Er wordt laagdrempelig ingestoken. Jongeren worden niet afgewezen.’

Klik hier voor het hele interview met Lilian en kom meer te weten over onder andere de werkwijze van het LWTC en de methodiek IZEO.

Eén ding is zeker: het enthousiasme spat tijdens het interview van Lilian af. Wat maakt dat zij hier zo van geniet? Het mogen meelopen met de jongeren, samen gericht zijn op de toekomst, met hen meedenken, onderzoeken en hen laten zien en ervaren dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze denken. Dat geeft energie!

Bron: Xpeditie (XONAR), juli 2022


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!