Geslaagde IZEO-ouderavond

IZEO ouderavondOp dinsdag 19 juni vond van 17.30 – 20.00 uur de eerste IZEO-ouderavond plaats. IZEO staat voor Integraal Zorg En Onderwijs. Tijdens deze avond stond het thema Ouderparticipatie centraal. Ouders en naaste familieleden van onze jongeren werden welkom geheten op de plek waar hun kind of pupil op dit moment verblijft.

Avondprogramma

Verschillende medewerkers van IZEO vertelden over de werkwijze van IZEO. Hoe ziet een dag er nu uit, hoe gaan we te werk en welke methodiek hanteren wij? Er werd bijv. uitleg gegeven over de methodiek Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet. Wat dit vervolgens voor de jongeren betekent, vertelden zij zelf. Ze leidden de ouders en verzorgers zelf rond en lieten aan de hand van de ruimtes zien hoe het dagelijkse programma binnen IZEO er uit ziet.

De Cliëntenraad werd nog apart belicht. Jongeren die zitting hebben in deze raad deelden hun ervaringen met de aanwezigen. Het was mooi te zien dat termen als ‘zeggenschap’ en ‘samen doen’ nadrukkelijk werden benoemd.

In gesprek met de ouders en verzorgers

Voor veel jongeren die bij ons verblijven, is het goed om even rust en structuur te vinden op een gesloten of besloten plek. Dat is wat wij binnen IZEO bieden. Daar hebben we elkaar bij nodig, niet in de laatste plaats ouders, opa’s en oma’s, familie, naasten, ervaringsdeskundigen of vrijwilligers. Tijdens de ouderavond ging het gesprek ook over het bieden van intensieve hulp bij gezinnen thuis of, als dat even niet mogelijk is, in kleinschaligere voorzieningen en kleinere groepen. De vraag kwam aan de orde in hoeverre dit effectiever en beter is voor ‘onze’ jongeren.

Het was een bijzonder geslaagde avond. In de gesprekken tussen medewerkers, jongeren en ouders/verzorger ging het niet alleen over zaken die goed lopen, maar ook over punten die nog aandacht verdienen of nog beter moeten. Dát is een stap vooruit in wederzijdse betrokkenheid en begrip voor elkaar. Het staat buiten kijf dat deze ouderavond een vervolg krijgt. Ook bij de invulling van die avond(en) zullen ouders/ verzorgers nauw betrokken worden.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!