Einde schooljaar:
wat is de
vervolgstap
van je leerling?

Het einde van het schooljaar betekent ook voorbereiden voor volgend schooljaar.
Met betrekking tot de leerlingen betekent dit kijken wat de vervolgstap zal zijn voor iedere leerling.
En, waar hangt die vervolgstap van af?

CITO-toetsen

In de media is er altijd veel aandacht voor de methode-onafhankelijke toetsen zoals CITO of, iets minder bekend, Route 8 die worden afgenomen aan het einde van een schooljaar. Maar natuurlijk hangt een advies over een vervolgstap gelukkig niet alleen af van díe resultaten.

Méér dan meten op één moment

Gelukkig, want een ontwikkeltraject is zoveel meer dan alleen resultaten gemeten op één bepaald moment. De druk die leerlingen kunnen ervaren voor deze toetsen kan logischerwijs ook gevolgen hebben op de resultaten van die toetsen.

Leerlingen worden uiteraard een heel jaar gelang gemonitord. En dat op verschillende gebieden. Denk hierbij aan gedrag, sociale-emotionele ontwikkeling of methodegebonden toetsen door het jaar heen. Op die manier kunnen leerkrachten, en andere experts zoals orthopedagogen, ook tussentijds bijsturen. Daarnaast krijgen ze op deze manier door het jaar heen een meer globaal beeld van de ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectief bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is men verplicht de voortgang van een leerling op te nemen in een zogenaamd OPP. Hierin wordt het ontwikkelingsperspectief van de betreffende leerling omschreven. Diverse deskundigen delen dan hun input waardoor een gedegen advies tot stand komt.

Heb jij vragen over hoe jij een OPP kunt samenstellen? Waar moet je aan denken?
Neem contact op met Wervelkind!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!