Een mooi voorbeeld van ouderparticipatie

Goede contacten tussen ouders en IZEO zijn onmisbaar in de ontwikkeling van 'onze' jongeren. Vandaar dat ouderparticipatie een belangrijke rol speelt.

Goede contacten tussen ouders, Icarus en IZEO zijn onmisbaar in de ontwikkeling van een jongere tijdens zijn/haar verblijf bij Icarus. Alle partijen hebben namelijk hetzelfde streven: zorgen dat een jongere zich prettig voelt en kan groeien. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel waardoor de zorg rondom een jongere zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. Persoonlijk contact is van belang.

Intervisie, met begeleiders én ouders

Een mooi voorbeeld hiervan is het betrekken van een ouder bij een intervisiemoment. Het doel is om zo naar de jongere een wij-gevoel uit te dragen en zo eenduidig mogelijk te reageren. De trajectbegeleider en groepsleiding van een van de leefgroepen van Icarus hebben dit georganiseerd. Samen met de ouder werd het gedrag van de jongere aan de hand de methodiek Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit besproken. Zo werd besproken welk specifiek en concreet waarneembaar gedrag de leiding en ouder zagen als de jongere zich goed en minder goed voelde? De aansluitende vraag was dan hoe groepsleiding en ouder samen hier vervolgens op aan kunnen sluiten. Tijdens deze intervisie zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt waar iedereen positief tegenover kan staan.

Positieve ervaringen

Een moeder die de intervisie heeft bijgewoond, heeft deze als zeer prettig ervaren. Ze geeft aan dat elk gesprek dat je hebt, ook al kan dat een vervelend gesprek zijn, goed is. Communicatie tussen ouders en groepsleiding is zo ontzettend belangrijk. “Het feit dat ik uitgenodigd werd voor de intervisie en het team hiervoor openstaat vond ik super. Ik voelde me welkom en serieus genomen. In de toekomst hoop ik dat we dit kunnen blijven doen, ik vind het een grote meerwaarde om te overleggen met de mensen die direct betrokken zijn bij mijn zoon, zo zorgen we ervoor dat hij zich prettig voelt en kan groeien in zijn ontwikkeling”.

De betrokken groepsleiders ervaarden dat de open communicatie met ouders drempelverlagend werkt, van beide kanten. “Tijdens de intervisie heeft men elkaar erkenning kunnen geven en was er ook veel herkenning. Het heeft ons gebracht dat je elkaar beter informeert, zodat je elkaar kunt steunen. Op basis van hetgeen er besproken is, zijn er verbeteracties genoemd. Het draagt bij aan een stukje transparantie. Wij zijn voornemens om dit vaker te gaan doen! “


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!