'Docent kon mij niet helpen'

Studenten kampen met mentale problemen

Afgelopen week besteedde de NOS aandacht aan de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten, een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland. 

Verontrustende cijfers 

Uit dit onderzoek, uitgevoerd onder ruim 28.000 studenten, komt naar voren dat meer dan de helft van de studenten (51%) psychische klachten ervaart. Twaalf procent hiervan ervaart het zelfs in ernstige mate. Daarnaast geeft 26% van de studenten aan soms gedacht te hebben liever dood te zijn. 

Het is de eerste keer dat de mentale gezondheid van studenten voor heel Nederland in kaart is gebracht. De uitkomst is op zijn zachtst gezegd verontrustend en zorgelijk te noemen. 

‘Docent kon mij niet helpen’ 

Helaas blijkt dat docenten niet altijd weten hoe ze om moeten gaan met mentale problemen van studenten.  En dat terwijl docenten vaak het eerste aanspreekpunt voor studenten zijn. “Wij zien dat niet alle docenten evenveel oog hebben voor mentale problemen", aldus programmaleider studentenwelzijn Rianne van der Zanden van de Erasmus Universiteit. 

‘Ergens is dat ook wel te verklaren’, geeft Rachelle trainer van Wervelkind aan. ‘Met alle verschillen binnen, vaak grote, groepen is het moeilijk signaleren wanneer studenten kampen met mentale problemen. Leerkrachten weten daarnaast vaak niet hoe ze vanuit hun rol hulp kunnen bieden of de juiste stappen kunnen zetten. Bovendien is een protocol binnen hun school/instantie voor bijvoorbeeld suïcide vaak onbekend.’ 

Tips en handvatten 

Ook Wervelkind ziet dat het her- en onderkennen van mentale problemen bij studenten niet altijd vanzelfsprekend is. Wervelkind kan hierin ondersteuning bieden aan docenten en begeleiders. In een praktische training worden tips en handvatten geboden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Ook wordt er aandacht besteed aan het vangnet of de ondersteuning op de eigen school of opleiding.   

Meer weten over deze training door Wervelkind? Neem vrijblijvend contact op met ons.
We kijken graag samen hoe we deze training op jouw situatie van toepassing kunnen laten zijn.  

naar de website van Wervelkind


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!