Beperking instroom speciaal onderwijs
in Zuid-Limburg

Beperking leerlingeninstroom

De constante toestroom van leerlingen versus de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat verdere groei van het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs niet (goed) opgevangen kan worden en groepen vol raken. Om de kwaliteit van onderwijs te borgen voor de leerlingen die momenteel op (v)so zitten, moeten wij keuzes maken die we liever niet maken.

Gezamenlijke stap

Die keuzes maken we niet alleen. Hierin trekken bestuurders uit de regio Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland met sbo, so en vso in hun stichting gezamenlijk op.

Afgesproken is om de instroom te beperken tot het niveau waarbij we de kwaliteit en continuïteit van onderwijs kunnen blijven borgen. Dat leidt tot een tijdelijke leerlingenstop bij groepen waar de maximale groepsgrootte al is behaald of overschreden en waarbij kinderen conform hun leeftijd of ondersteuningsvraag juist in deze groepen geplaatst moeten worden.

Elk schoolbestuur zal op de eigen websites communiceren welke scholen en groepen het betreft. Dat geldt dus ook voor Alterius’ school De Buitenhof.

In de media

Ook in de media is er aandacht voor deze noodzakelijke keuze van de bestuurders. Dagblad De Limburger ging erover in gesprek met enkele bestuurders, waaronder ook onze eigen bestuurder Ronald Paulissen.

Het artikel beschrijft de situatie: in de regio Parkstad beduidend meer kinderen gespecialiseerd onderwijs volgen vergeleken met de rest van Nederland, 6% tegenover 3,8%. Tegelijkertijd krijgen alle regio’s in Nederland van het ministerie evenveel geld voor speciaal onderwijs. ‘We staan met de rug tegen de muur, onze grens is bereikt’, aldus de bestuurders.

Wat betekent dit voor de onderwijsplekken bij Alterius?

Zoals hierboven aangegeven, communiceert ieder schoolbestuur op zijn eigen website over de instroombeperking en de gevolgen hiervoor voor de verschillende groepen.

Ook wij hebben hiervoor een aparte pagina ingericht op onze site. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden rondom dit thema gebundeld. Bekijk deze hier.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!