Benchmarken - wat levert het op?

Benchmarking is een manier voor organisaties om van elkaar te leren, om te komen tot nieuwe inzichten en ideeën met als doel het verbeteren van je eigen (onderwijs)prestaties.
Met die gedachte in het achterhoofd werden de collega’s van IZEO gevraagd om zelf op zoek te gaan naar een locatie waar ze nieuwsgierig naar waren, waar ze ideeën op konden doen.

We blikken terug met drie van onze collega’s die deelnamen aan deze studiedag.
Alle drie geven ze al aan dit een superinitiatief te vinden. Het nodigt uit tot kritisch kijken en nadenken en dat alleen inspireert al.

Bezoek aan De Pyler

Jeanneke ging op bezoek bij de collega’s van so/vso De Pyler in Heerlen. Jeanneke was, gezien haar rol binnen IZEO Via Icarus, met name geïnteresseerd in het onderwijs aan de vmbo-leerlingen. Het team van De Pyler had een dagprogramma gemaakt waarin in de ochtend, na een korte algemene introductie, het onderwijs aan de leerlingen met uitstroomprofiel Arbeid aan bod kwam. Tijdens het middagprogramma was er aandacht voor het onderwijs aan de vmbo-leerlingen.

‘Het was mooi te zien dat iedere klas de hele dag bij elkaar is, dus ook samen praktijkles heeft,’ vertelt Jeanneke. ‘Dat is gezien onze doelgroep niet iets wat wij één op één kunnen overnemen, maar misschien zijn er wel elementen die ook bij ons toe te passen zijn.’

Afzonderlijk en toch samen

Wat zou deze manier van werken kunnen opleveren? ‘Het komt toch meer in de buurt van een ‘reguliere setting’. Het viel me op dat, ondanks dat ze allemaal tegelijk bezig waren, ze toch ‘afzonderlijk van elkaar’ aan het werk waren. Dat kwam ook tot uitdrukking in de inrichting van de ruimte. Leerlingen zaten tegenover elkaar of hadden hun eigen ‘werkruimte’ door het inzetten van schotten. Afgeschermd, maar toch samen. En dat is natuurlijk mooi.’

Jeanneke bezocht ook nog een groep leerlingen die een groepsstage deden bij C&A. Feitelijk is ‘stage’ bij De Pyler ook ingedeeld in niveaus, waardoor het mogelijk wordt als leerling door te stromen van een beschermde (interne) stage, via groepsstage naar individuele stage. Een mooi traject.

Daarnaast is er op de school ook een ruimte beschikbaar waar ingezet wordt op de zelfredzaamheid van de leerlingen. Daar konden de leerlingen bijvoorbeeld zelf laminaat leggen, een lamp verwisselen. Ruimte dus om ‘dagelijkse’ klussen te ervaren en zo hun zelfredzaamheid te vergroten.

Leerzame dag

‘Er is nog zoveel dat ik nog had willen zien of bespreken,’ aldus Jeanneke. ‘Ik zou bijvoorbeeld ook graag willen weten hoe zij hun leerlingen met autisme bijvoorbeeld gemotiveerd krijgen of houden. Een dag is eigenlijk te kort. Ik hoop ook dat we dit soort dagen vaker zullen gaan krijgen.’

Daar sluiten Kelly en Inez zich direct bij aan. Ook zij vonden het een leerzame dag en geven aan dat eigenlijk al onze collega’s een aantal keer per jaar zo’n ‘benchmarking-dag’ zouden moeten kunnen inzetten. ‘En nee, natuurlijk is het niet altijd één op één of direct bruikbaar is in je eigen situatie, maar het levert wel al andere inzichten op en dat inspireert weer’ zegt Inez. ‘En daar krijg je weer energie van!,’ vult Kelly lachend aan.

Kijkje in de keuken bij VISTA

Inez en Kelly, beiden ook werkzaam bij IZEO Via Icarus, bezochten VISTA College in Sittard.
‘Het is mooi om te zien dat als het gaat om de inhoud, om het werk wat je zelf doet, je ziet dat collega’s van, in ons geval VISTA, ook zo enthousiast kunnen vertellen. Je wéét gewoon waarom je dit doet.’

Over de verwachting vooraf vertelt Inez: ‘ik wilde vooral informatie verzamelen over hoe we de overgang voor onze leerlingen naar Entree-opleidingen zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Wat kunnen we aan onze kant doen, zodat het voor hen straks soepeler loopt.’

Op dit moment gebeurt het nog al eens dat een IZEO-leerling bijvoorbeeld al op niveau 2F zit, maar bij VISTA weer op niveau 1F moet beginnen. ‘Tja,’ zegt Kelly, ‘dat werkt natuurlijk niet echt motiverend. Zeker niet als er ook nog veel klassikaal wordt behandeld, dan haakt zo’n leerling op enig moment af. Hoe zonde is dat?’

Voorbereiden

Wel geven Inez en Kelly aan dat vanuit IZEO er misschien al meer ingezet kan worden op de competenties waaraan de leerlingen bij VISTA moeten gaan werken. Als die inzichtelijk zijn, kan er hier al op worden voorbereid.

‘We hebben nu ook een pilotgroep LLB (Leren Loopbaan Burgerschap). De leerlingen krijgen in dit traject al opdrachten die gericht zijn op stage. Daarnaast komen ook andere zaken aan bod zoals ‘hoe kijk je naar jezelf’, vertelt Kelly.

En dus...

Het is duidelijk. Onze collega’s hopen dat er snel weer ruimte kan worden gemaakt voor een dag als deze. ‘Het is hoe dan ook leerzaam en inspirerend. En, op deze manier leg je duurzame verbindingen tussen de verschillende onderwijsinstellingen of andere organisaties.’
En dat komt uiteindelijk onze jongeren weer ten goede!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!