Andere vorm van kennisuitwisseling

Alterius biedt al enkele jaren het product Wervelkind aan. Wervelkind, onderdeel van Alterius, verzorgt scholing op maat voor professionals met betrekking tot het begeleiden van jongeren en kinderen met psychische en/of gedragsmatige problematieken. De trainers van Wervelkind zijn in dienst van Alterius en werken zelf nog dagelijks in de onderwijszorgpraktijk. Vanuit deze ervaringen bieden zij in hun trainingen direct toepasbare handvatten. Deze trainingen zijn door zowel de deelnemers als opdrachtgevers als zeer waardevol ervaren. In de evaluatie toont men zich tevreden en wordt de combinatie van ervaringsgerichte onderbouwing en praktische insteek erg gewaardeerd. 

Andere koers

Toch hebben we besloten te stoppen met het aanbieden van de trainingen. We stellen vast dat de vorm waarin we dit organiseren niet meer past bij onze primaire taak en de koers voor de toekomst. We nemen onze verantwoordelijkheid in de stappen naar inclusiever onderwijs en de gevraagde kennisuitwisseling. Samen met collega-onderwijsbesturen investeren we in Parkstad in “Breed Schakelen” en werken we aan inclusietrajecten. Daarnaast zetten we met onze IZEO aanpak in op integraal onderwijs en zorg, waarbij continue kennisuitwisseling met onze zorgpartners onderdeel is van de samenwerking. We stellen vast dat binnen deze vormen van intensieve samenwerking de kennisuitwisseling naar beide partijen natuurlijk en gericht verloopt. Het is onderdeel van een co-creatietraject met een helder doel.

In gesprek over kennisuitwisseling

Zoals gezegd nemen we onze verantwoordelijkheid in de kennisuitwisseling in onze regio. Hierover gaan we graag in gesprek met onderwijs- en zorgpartners.
Ondertussen ontstaan er beelden over een netwerk waarbij verschillende partners, zoals onderwijs en zorg, maar ook opleiders van docenten en pedagogisch professionals, hun kennis en expertise inbrengen en met gesloten beurs kennisproductiviteit in de regio borgen. We nemen hierin zelf initiatief, gaan graag in gesprek met partners maar worden ook graag uitgenodigd waar een partner mogelijkheden ziet.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!