Samen voor de leerling

Flexibiliteit, samenwerken, vakmanschap en respect. Dat zijn de vier kernwaarden van Alterius.
Op één of andere manier zul je deze waarden terug vinden in de verhalen van onze bloggers.
Zij nemen je mee in hun persoonlijke verhalen, waarin hun ervaringen of kijk op ontwikkelingen en de actualiteit centraal zullen staan.
Soms ontroerend of juist met humor, een andere keer kritisch of prikkelend, maar altijd vanuit hun eigen ervaring, vol enthousiasme en met hart voor hun vak!

Samen voor de leerling

In mijn eerste jaar als leerkracht is mij iets heel belangrijks verteld. Iets dat soms moeilijk is, omdat je gevoel iets anders zegt: ‘We blijven een school en we zijn (helaas) geen hulpverlening of zorginstelling’. Mijn gevoel zegt dat ik altijd het beste voor de leerling wil, maar dat wij dit soms niet alleen als school kunnen bereiken. We moeten soms samen met hulpverlening aan de slag om de leerling een positieve ontwikkeling te laten maken. Letterlijk alle koppen bij elkaar steken en zorgen voor de juiste technieken en behandelingen.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). (Rijksoverheid, 2022)

Opluchting

Iedere leerkracht komt wel eens een leerling tegen met een overvolle rugzak of een levensverhaal van hier tot Tokio, een leerling die je nooit vergeet. Onze leerlingen hebben allemaal te horen gekregen dat ze naar het speciaal onderwijs moesten en allemaal met een andere reden. Sommige leerlingen en ouders vinden dit pittig om te horen, maar voor sommige leerlingen en ouders is het een opluchting. Hun kind wordt geaccepteerd op een nieuwe school, want helaas is het vaak zo dat het op een vorige school misgegaan is.
Maar dan, hoe gaat dit proces verder. Al voordat de leerling geplaatst is bij ons op school wordt er gekeken in welke klas de leerling het beste zou passen. Er doen zich wel eens zaken voor waardoor een leerling niet zomaar in elke klas geplaats kan worden. Daarna is het aan de leerkracht om een veilig omgeving te creëren. Wanneer dit er is, moeten de leerling en leerkracht samen werken aan een veilig relatie met een hoop vertrouwen. Dit heeft tijd nodig. 

Gespecialiseerd onderwijs

Binnen onze school ligt de focus op leerlingen met gedragsproblematiek of psychische stoornissen. Wij bieden hen standaard meer structuur in hun dagritme op school, kleinere klassen en minder afleidingsmogelijkheden. In werkelijkheid is er veel meer nodig voor deze leerlingen. Maar, om een voorbeeld te geven, we kunnen ook kijken naar hoeveel uur een leerling naar school kan komen of er behoefte is om vakken (vroegtijdig) te laten vallen. Ook is er bij ons op school meer ruimte voor de leerlingen om hun verhaal te kunnen doen. Voor veel leerlingen kan dit al een opluchting zijn en zullen ze beter functioneren, maar vooral kunnen ze dan zichzelf zijn. 
Helaas geldt dit niet voor elke leerling en hebben wij als school soms ook de hulp nodig van hulpverlening om de leerling zo goed als mogelijk te begeleiden. Wij zullen dan als een team moeten samenwerken om de leerling zo prettig mogelijk te laten voelen.

Onderwijs en zorg: samen voor de leerling

Het kan dus voorkomen dat naar het speciaal onderwijs gaan niet voldoende is voor de leerling. Op dit soort momenten moet er gekeken worden met hulpverlening wat wel passend is voor de leerling. Dit kan verschillende vormen hebben en we kijken hierin samen wat het meeste passend is. Sommige leerlingen hebben meer behoefte aan zorg en zullen een bepaalde behandeling volgen naast of tijdens schooltijd. 
Wat hierin belangrijk blijft is, dat wij een school zijn. Wij verzorgen onderwijs voor onze leerlingen.

Maar wij zorgen samen met andere instellingen en partners voor onze leerlingen.
Op gebied van onderwijs en zorg.

Merel Nelissen
leerkracht vso De Buitenhof


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!