Outside the box

Lees de blogs van onze collega's. Zij nemen je mee in hun persoonlijke verhalen, waarin hun ervaringen of kijk op ontwikkelingen en de actualiteit centraal zullen staan.
Soms ontroerend of juist met humor, een andere keer kritisch of prikkelend, maar altijd vanuit hun eigen ervaring, vol enthousiasme en met hart voor hun vak! 

In de eerder geschreven blog, kwam nadrukkelijk het uitgangspunt van mijn manier van lesgeven naar voren: Wees de leerkracht die je zelf nodig had
Hierin stond met name het bieden van ruimte centraal. Ruimte waarin de leerlingen zichzelf mogen en kunnen zijn, waarin zij kwetsbaar mogen en durven zijn. Deze randvoorwaarden dragen niet alleen bij tot het accepteren van zichzelf, maar ook de wereld om hun heen.
Het helpt ze bij het kunnen functioneren in de huidige maatschappij.

Expeditie stageplek

Halverwege dit schooljaar is de zoektocht begonnen naar het vinden van een passende stageplek voor mijn leerlingen. Het initiatief van het vinden van een mogelijke stageplek ligt bij de leerlingen. Niet alleen voor de leerlingen een spannend proces, maar eveneens voor mij als hun leerkracht. Het streven blijft tenslotte dat elke leerling recht heeft op een passende plek, met als uitgangspunt dat er wordt gekeken naar de talenten en kwaliteiten van de leerling.
En zo kwam de bijzondere interesse van één leerling nog meer aan het licht. Deze jongen is erg gefascineerd door de wereld van sport. Termen zoals: SkiErg, Hybrid - Fitness racing, HYROX PFT zijn voor hem dagelijkse kost. Voor mij totaal onbekende begrippen.

Voorkeur Training Facility X

Het was al snel duidelijk dat de voorkeur van deze leerling, met stip op één, uitging naar Training Facility X. Ook al was de kans aanwezig dat zijn voorkeur niet tot de keuzemogelijkheden zou behoren, is het voor mij als leerkracht essentieel om het stimuleren van denken in kansen en mogelijkheden van de leerlingen te vergroten.

Dus, zo gezegd, zo gedaan….

Er werd contact gezocht met Training Facility X. Het gesprek met de eigenaar, Allessandro Bourne, verliep erg prettig. Hij gaf al redelijk snel duidelijkheid over de mogelijkheden binnen zijn bedrijf. Tot nu toe ligt de focus bij deze sportschool op studenten met een minimale leeftijd van zestien jaar van het VISTA college, die geleidelijk aan de lessen kunnen overnemen. Helaas sloot deze profielschets niet aan bij mijn leerling. Allessandro bood wel direct een oriënterend gesprek aan, waarin geen verwachtingen werden geschept. Het doel van dit gesprek was vooral het vinden van een mogelijke ingang voor het vinden van een passende en geschikte stageplek.     

Voorbereiding

Als voorbereiding op het oriënterend gesprek zijn er korte gesprekken geweest tussen mij en deze leerling, waarin we vooral keken naar: wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je valkuilen? Wat is de reden dat je zo ontzettend graag in de sportwereld stage wilt lopen? Waar liggen je ambities?

Op maandag 26-06-2023 om 16.45 uur zou het gesprek plaatsvinden. Mijn leerling is ruim van te voren aanwezig, namelijk 16.20 uur. Zijn leerkracht, ik, heeft iets meer moeite met het op tijd op een afspraak verschijnen, maar arriveert om 16.40 uur bij Training Facility X. Nog even nemen we kort de voorbereiding door en benadruk ik nogmaals wat het doel van het gesprek is. Dat hij dus niet teleurgesteld hoeft te zijn, maar dat hij dit als positief mag zien. Dit kan zomaar een ingang voor een stageplek zijn.

Allessandro verschijnt en stelt een aantal vragen, waaronder welke sport de leerling zelf uitvoert, waarom hij zo gefascineerd is door sport, waarom zijn voorkeur uit gaat naar het lopen van stage binnen zijn bedrijf of hij nog materiaal mist in de zaal? Deze vraag beantwoordt mijn leerling direct met: ‘namelijk een roeimachine en een SkiErg’. Alsof het zo hoort te zijn, staan deze machines op de planning om aangeschaft te worden. Het grotere publiek stimuleren is prioriteit, aldus Allessandro.

Welverdiend

Ongeveer een kwartier later feliciteert Allessandro mijn leerling met zijn stageplek, bij Training Facility X. Het ontbrekende materiaal / apparatuur wordt besteld en komend schooljaar zal hij starten op zijn favoriete plek: welverdiend! ‘Een bijzondere gebeurtenis’, zoals de leerling het zelf omschrijft.
Allessandro geeft aan dat hij een intuïtief persoon is. Hij gaat uit van zijn gevoel en dat zit goed bij deze leerling. Zowel Allessandro als ik zijn beide voorstanders van het geven van kansen om succeservaringen op te kunnen doen. En deze leerling krijgt de kans om zijn kwaliteiten te mogen en kunnen laten zien, waardoor hij zich verder kan ontwikkelen.

Eenmaal buiten is het enthousiasme niet meer weg te stoppen. Vol trots sta ik tegenover mijn leerling, waarbij het enthousiasme duidelijk van zijn gezicht af te lezen is.

Wie had dat gedacht?
Van een oriënterend gesprek naar een stageplek binnen vijftien minuten op de plek waar zijn grootste voorkeur ligt.
Waardoor?
Omdat hij wordt gezien zoals hij is: een getalenteerde, enthousiaste dromer met enorm veel doorzettingsvermogen.

En, op deze manier wordt er opnieuw een succesvol schooljaar afgesloten.
Onmogelijk is geen feit, maar een mening

Lara Strang,
leerkracht vso De Buitenhof


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!