In dialoog met de gemeenteraad

Blog bestuurder Stichting Alterius Taco Bisscheroux, bestuurder van Stichting Alterius,
schrijft periodiek een blog voor deze site.
Actuele onderwerpen zullen de revue passeren.

In dialoog met de gemeenteraad

Sinds jaar en dag verzorgt Alterius het onderwijs voor jongeren die wonen in het behandelinstituut Gastenhof te Urmond. Het is in Nederland zo geregeld dat je niet zomaar ergens een onderwijsvoorziening kunt starten. De inspectie van het onderwijs heeft ons al enige tijd geleden op het spoor gezet om voor het onderwijs in Urmond een zogenaamde nevenvestiging in te richten.

Om de status ´nevenvestiging´ te verkrijgen is o.a. toestemming nodig van de gemeente waarin dit onderwijs wordt aangeboden. In het geval van Urmond is dit de gemeente Stein. Bij het verkrijgen van die erkenning is afgesproken dat het bestuur van het onderwijs én van de jeugdzorgaanbieder de raad één keer per jaar bijpraat over de ontwikkelingen. Afgelopen week is dat voor de eerste maal gebeurd.

Delen van ontwikkelingen

Tijdens de bijeenkomst met de raad schetsten we dat ongeveer 35 leerlingen onderwijs krijgen in Urmond. Dit onderwijs is afgestemd op de kenmerken van de jongere en zijn of haar zorgbehoefte. Deze afstemming komt het best tot zijn recht als onderwijs en zorg letterlijk heel dicht bij elkaar zijn (Integraal Zorg en Onderwijs). Dat neemt niet weg dat als het even kan de jongere naar een normale schoolomgeving wordt begeleid.
Veel jongeren werken aan het perspectief arbeid. De kans op een succesvolle loopbaan in het mbo is meestal niet zo groot. We deelden met de raad ons inzicht dat als deze leerlingen 18 jaar of ouder zijn er geen goed aansluitende onderwijsvoorziening is. Terwijl juist deze jongeren na hun 18e nog een hele slag kunnen maken.

Vragen en antwoorden: de dialoog aangaan

Na een korte schets van de ontwikkelingen binnen onze locatie in Urmond werd het gesprek aangegaan. Oprechte vragen werden gesteld, eerlijke antwoorden gegeven. Want wat betekent deze locatie? Voor de jongeren, maar ook voor de gemeente. Een greep uit de vragen die werden gesteld:

 • ‘Waar komen deze jongeren uiteindelijk terecht?’
  Eerlijk gezegd weten wij dat nog niet goed genoeg. Waarschijnlijk kunnen gemeenten hierbij helpen. Het onderwijs heeft te beperkte mogelijkheden om mensen te blijven volgen.
 • ‘Lopen jongeren vaak weg?’
  Dat komt voor, maar niet zo vaak. Meestal zijn ze gelukkig snel weer terug. Maar, onze jongeren  worden bij ons niet opgesloten. Het is een open instituut.
 • ‘Hoe is de relatie met de buurt?’
  Die is goed en daar werken we hard aan. En ja, soms is er overlast, maar dat laten we niet passeren en daar spelen we op in.
 • ‘Waar kan de gemeente jullie nog verder mee helpen?’
  Het mogelijk maken van een doorgaande lijn vanaf 18 jaar op weg naar onderwijs of werk.

Echt sprake van transparantie

Als bestuur wordt van je verwacht dat je je aan de maatschappij verantwoordt. Het mooie van de situatie in Stein is dat je dit rechtstreeks doet aan de voltallige gemeenteraad. Dit komt in deze vorm niet zo vaak voor. Vaak zit je pas aan tafel met een raadslid of college omdat je iets moet of dat er iets dreigt. Nu was er echt sprake van de veel genoemde transparantie en het ‘in dialoog’ gaan. Het lijkt zo simpel.

De mooiste vraag was uiteindelijk:
‘Jullie aanpak klinkt zo wervend en logisch, kunnen ook andere kinderen buiten Gastenhof hier terecht?’
Nee, dit kan eigenlijk niet. Maar deze aanpak gaan we wel verder uitbreiden in de regio Zuid-Limburg zodat ook anderen van deze werkwijze kunnen profiteren.

Taco Bisscheroux
bestuurder


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!