Iedereen
wil iemand zijn

Taco Bisscheroux, bestuurder van Stichting Alterius,
schrijft periodiek een blog voor deze site.
Actuele onderwerpen zullen de revue passeren.

Iedereen wil iemand zijn

‘Lippy kids on the corner again…’ In het liedje Lippy Kids van de groep Elbow wordt van een afstandje een groepje hangjongeren bekeken door een volwassene. Deze jongeren, verzameld als een ‘groep kraaien’,  vertonen gedrag dat op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Ze hebben een grote mond die Lippy Kids. Anderzijds vraagt die volwassene zich af of die Kids beseffen dat dit gouden dagen zijn. Durf te dromen, wil hij tegen de jongeren zeggen, bedenk het bijna onmogelijke: Build a rocket!

Van onder_wijs en jeugd_zorg

Alterius bood haar medewerkers en netwerk op 18 september een symposium aan. Dit naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van Alterius.
Het programma was opgehangen aan de titel “van onder_wijs en jeugd_zorg”. De twee onderstreepjes in de titel diende als uitnodiging voor het publiek om daar een eigen invulling aan te geven. Tijdens de binnenkomst in de zaal speelde het nummer ‘Lippy Kids’.

De weg naar inclusie

Dolf van Veen plaatste de actuele uitdagingen van jeugdzorg en onderwijs in een historisch perspectief. Kern van zijn bijdrage was dat het segregeren van kinderen met bepaalde kenmerken of diagnoses in Nederland tot kunst was verheven. De beweging terug naar inclusie is in landen om ons heen al lang gemaakt. Geen buitenlander komt naar Nederland om te kijken hoe wij dat hier doen.

Maak de huidige jeugdhulp overbodig

John Komen prikkelde het publiek met het uitgangspunt dat hij met sociale innovatie de jeugdhulp overbodig wil maken. Hij doet dat niet alleen maar met een team dat elkaar treft in werkplaatsen van Garage 2020. Hij schetste hoe dat proces van innovatie kan verlopen en illustreerde dit met voorbeelden. Een hiervan is de ontwikkeling van een app die aan de hand van data zoals metingen van bewegingen emotionele uitbarstingen enkele uren vooraf kan voorspellen.

Iedereen wil iemand zijn

De jongeren kregen een gezicht via de bijdrage van Erik Jongman. “Een dingen kunnen ze feilloos. Bepalen of jij meent wat je zegt”. Iemand vertrouwen en je veilig voelen is de kern.
Uiteindelijk wil iedereen iemand zijn. Volhouden en steeds proberen te snappen wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt en daarop je gedrag als professional bepalen.

Voor elkaar

Rachelle Prick en Susanne Frissen, twee collega’s binnen Stichting Alterius, verzorgden het slotakkoord. In vogelvlucht lieten zij zien waar Alterius voor staat. Neem het voor elkaar op en bedenk dat wat vandaag de ander overkomt mij morgen kan treffen. De vraagstukken zijn soms zo complex dat je het niet alleen afkunt.

Zoals gezegd waren de onderstreepjes in de titel een uitnodiging voor eigen invulling.

Mijn invulling 24 uur na het symposium:
Onder_wijs werd voor mij Onder ‘Build a rocket’  Wijs
En voor jeugd_zorg rolde voor mij Jeugd Droom Zorg uit de buis.

Taco Bisscheroux
bestuurder


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!