Een jeugdzorginstelling
is geen
oude schoen!

Taco Bisscheroux, bestuurder van Stichting Alterius,
schrijft periodiek een blog voor deze site.
Actuele onderwerpen zullen de revue passeren.

Een jeugdzorginstelling is geen oude schoen!

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft aangekondigd de jeugdgevangenis in Cadier en Keer te gaan sluiten. Vanaf 1 januari 2020 zullen er geen jongeren meer verblijven in de justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt. De Tweede Kamer gaat zich nog over dit besluit gaat buigen. Dus er kunnen nog wijzigingen komen ten aanzien van dit voornemen.

Wat gaat er gebeuren?

Het gebouw in Cadier en Keer is imposant en heeft een monumentale uitstraling. Ik kreeg de afgelopen weken vooral de vraag: ‘Weet jij wat met dit gebouw gaat gebeuren?’ De vraag of ik wist wat er met de betreffende jongeren gaat gebeuren, is gek genoeg veel minder aan mij gesteld. Al maakt dat voor het antwoord niet uit. Op beide vragen luidt mijn antwoord: ‘Ik weet het niet.’.

Flexibel zijn en aanpassen

Nu vind ik dat 'weet-niet'-antwoord over de toekomst van het gebouw nog niet zó erg. Dat gebouw is niet van Alterius en heb ik er bestuurlijk niets mee van doen. Over die toekomst beslissen anderen.
Maar dat ik niet weet wat er met de jongeren gaat gebeuren, wringt natuurlijk wel.
Sinds jaar en dag biedt Alterius onderwijs aan de jongeren in Het Keerpunt. Onderwijs verzorgen voor deze doelgroep is een vak op zich.
Het is goed te realiseren dat de duur van het verblijf in Het Keerpunt erg uiteen kan lopen. Op de 36 beschikbare plekken werken we per jaar met ongeveer 130 jongeren, die bovendien sterk uiteenlopen in leeftijd, motivatie en ambities. Een groot aantal zien we dus maar kort. Dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen kernkwaliteiten zijn van de docenten en begeleiders spreekt dan voor zich.

Als het op 1 januari aanstaande gaat zoals voorgenomen door de minister dan worden jongeren die langere tijd moeten verblijven overgeplaatst naar een andere instelling. Wat er met de jongeren die kort verblijven gaat gebeuren, is niet bekend. Let wel, het gaat in dat laatste geval dus vooral om kort-verblijvers die wij nu nog niet kennen!

Een gat in de continuïteit

De minister heeft bij de aankondiging van de sluiting gesteld dat er 16 plekken komen voor Kleinschalig Verblijf. Maar hoe en waar die plekken komen, is volstrekt onbekend. Er gaat dus onvermijdelijk een gat vallen in de continuïteit van zorg en onderwijs. Hier hebben jongeren en medewerkers onnodig last van. Voor jongeren die een gespecialiseerde voorziening nodig hebben voor behandeling en onderwijs, is er vanaf januari in deze regio nog niks geregeld. Voor de leerkrachten in kwestie dreigt duimen draaien terwijl hun expertise beschikbaar is. Nu laten wij dat duimen draaien niet gebeuren.
Maar een deur dicht gooien voor jongeren en doorverwijzen naar een nog niet bestaand alternatief doet toch sterk denken aan het weggooien van schoenen terwijl…

De consequenties van het besluit zijn dus onvoldoende doordacht. Het spreekt voor zich dat ik bezwaar heb aangetekend al had ik die energie liever in andere uitdagingen gestoken.

Taco Bisscheroux
bestuurder


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!