Alterius 10 jaar

Taco Bisscheroux, bestuurder Alteirus, blogtTaco Bisscheroux, bestuurder van Stichting Alterius,
start met een periodieke blog op deze site.
Actuele onderwerpen zullen de revue passeren.
Deze eerste blog staat in het teken van het 10-jarig bestaan van de stichting.

Alterius 10 jaar

Het lopende schooljaar 2018-2019 is het 10e schooljaar van Alterius. Een kroonjaar om bij stil te staan. Alhoewel, in eerste instantie denk je laat het gedoe met al het feestgedruis maar aan ons voorbij gaan. Het is weer extra werk en het kost geld. Bij nader inzien hebben we toch gemeend dat het goed is om het bereiken van deze leeftijd samen te markeren.

Samengaan

In 2008 is Alterius ontstaan vanuit een fusie tussen de St. Jozefschool te Cadier en Keer en de Buitenhof in Heerlen. Deze fusie werd toen gezien als een tussenstap op weg naar een volgende aansluiting bij een groter bestuur. Tot die volgende aansluiting is het tot op heden nog niet gekomen. In de eerste fase van het bestaan kondigde zich namelijk de komst aan van Passend Onderwijs. Met de invoer van Passend Onderwijs zouden ook samenwerkingsverbanden worden gevormd. In Zuid-Limburg ging het om zes verbanden. Drie voor het primair- en drie voor het voortgezet onderwijs. Naast dat het inrichten van die verbanden veel aandacht vroeg, was ook de plaats van het Speciaal Onderwijs in dit nieuwe bestel nog niet duidelijk. Daardoor heeft Alterius ervoor gekozen om in die periode geen verkenning uit te gaan voeren voor een volgende fusie. Niet onbelangrijk was ook dat medewerkers aangaven zich bij Alterius senang te voelen. De schaalgrootte van Alterius wordt gewaardeerd. Bovendien was de inspectie tevreden over de kwaliteit en is het bedrijf financieel gezond.

Samenwerken

De samenwerking met de jeugdzorg werd de afgelopen 10 jaar steeds inniger. Onderwijs is steeds meer een integraal onderdeel geworden van de behandeling. Het oppakken van een schoolloopbaan of het vinden van werk na de behandeling is cruciaal voor een succesvolle behandeling op lange termijn. Alterius heeft daartoe een stevig netwerk opgebouwd en werkt de methode van het integreren van onderwijs en zorg verder uit. We richten ons daarbij op de groep kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van zware jeugdzorg. Die groep die onderwijs van Alterius krijgt, is qua omvang relatief klein maar loopt wel sterk uiteen. Onze jongste leerling is 5 jaar en de oudste is soms 21 of ouder. Daarnaast leiden wij afhankelijk van leeftijd en mogelijkheden door naar dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeid.

De samenwerkingsverbanden in PO en VO hebben voor de rol die Alterius vervult aangegeven dat die in de regio noodzakelijk is. Ondanks die positie neemt het niet weg dat Alterius in personeelsomvang de afgelopen jaren met ongeveer 25% is gedaald. Tegelijkertijd zien we dat het aantal kinderen dat wij jaarlijks voorzien van onderwijs gelijk blijft en binnen bepaalde afdelingen zelfs stijgt. De verklaring hiervoor is dat de behandelduur van kinderen/jongeren in zware jeugdzorg afneemt en dat één plek gedurende een jaar door meer kinderen kan worden ingenomen. Dit laatste effect heeft alles te maken met de transitie van de jeugdzorg.

Samen de toekomst in

Deze transitie jeugdzorg heeft een grote impact op Alterius. Zowel op het bedrijf als op het, om dat woord toch maar even te noemen, product ‘onderwijs’. We zullen het onderwijs nog flexibeler moeten inzetten qua inhoud, didactische aanpak, tijdstip en locatie. En dat is precies waarmee we nu bezig zijn. Het lijkt erop dat de kleinschaligheid en specialisme van Alterius helpt om die noodzakelijke flexibiliteit mogelijk te maken.

Waar Alterius als stichting over 10 jaar staat, is niet te voorspellen. Wat wel te voorspellen is, is dat de functie die wij invullen nog belangrijker wordt en er nog meer opbrengsten voor onze ‘kids’ zijn te behalen.

Het feestje is op zijn plaats om stil te staan bij wat is bereikt én om elkaar te motiveren om met dit belangrijke werk door te gaan.

Taco Bisscheroux
bestuurder

NB Het bescheiden programma voorziet in een feest voor de medewerkers, activiteiten voor leerlingen en een symposium voor onze partners.


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!