Werken bij Alterius

Alterius is een onderwijsorganisatie voor speciaal onderwijs.
In Zuid-Limburg heeft Alterius diverse onderwijslocaties met ieder hun eigen specialisme en eigen leerlingpopulatie.

Stichting Alterius ontwerpt en verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs voor kinderen en jongeren die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor speciaal onderwijs of (residentieel) geplaatst zijn in een voorziening voor jeugdzorg.

In onze onderwijsarrangementen creëren we leeromgevingen die onze leerlingen blijven uitdagen, zodat ze succesvol kunnen overstappen of doorstromen naar (regulier) (vervolg)onderwijs, dagbesteding of arbeid.

Op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg heeft Alterius een unieke positie in Limburg. Deze bereiken we niet alleen door het ondersteunen van onze leerlingen bij hun ontwikkeling, maar ook door het ontwikkelen van onze eigen medewerkers. Iedereen beschikt over unieke talenten en wij helpen deze zo goed mogelijk te ontplooien. Als werkgever bieden we hiervoor tal van mogelijkheden.

De onderwijsprofessional

Vacatures en stagemogelijkheden

Ben jij een talentvolle onderwijsprofessional en heb je affiniteit met onze bijzondere doelgroepen? Bekijk hier onze vacatures.
Je kunt ook je gegevens achterlaten voor een open sollicitatie. 

Onze normen en waarden

Bij Alterius werken we vanuit de kernwaarden flexibiliteit, vakmanschap en respect.


Flexibiliteit

Wij ontwerpen voor iedere jongere een eigen onderwijs(zorg)plan. Om te komen tot zo’n plan is alles bespreekbaar. Ons doel, onderwijs verzorgen voor iedere leerling, bereiken kan alleen als we iedere keer opnieuw met open vizier kijken naar alle mogelijkheden, op alle gebied. Daarbij kan het dus gaan om frequentie, bereikbaarheid, locatie, zorgpartner, niveau etc.
En dat doen we niet alleen aan het begin van een traject, maar ook gedurende het traject, en soms zelfs nog daarna.
Een voorbeeld van onze flexibiliteit is het inspelen op de beweging van ambulantisering van de jeugdzorg. Een veranderende omstandigheden waar wij ons onderwijsaanbod op aanpassen.

Vakmanschap

Het vakmanschap van onze medewerkers maakt Alterius tot een professionele organisatie. Het is de inzet om onderwijs te ontwerpen voor ieder van onze leerlingen.
Daarnaast behelst het vakmanschap uiteraard ook de expertise van onze medewerkers. Een brede expertise gezien de achtergronden van onze leerlingen die enorm divers zijn. Zo is de jongste leerling 4 jaar en de oudste 27 jaar en loopt het IQ van onze leerlingen uiteen van 50 tot 130. Ook problematieken waarmee deze leerlingen kampen zijn divers van psychiatrische problematiek tot gedragsproblematiek en LVB. 
We kunnen niet zonder dit vakmanschap en daarom is er continu aandacht voor (collegiale) professionalisering. Een aantal van onze eigen medewerkers verzorgt ook extern trainingen over het begeleiden van jongeren met genoemde problematieken.

Respect

Het tonen van respect komt tot uiting in het zien en gezien worden van elkaar. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om een leerling, een medewerker of een relatie in het werkveld. Of het nu gaat om een reactie van een leerling via de leerlingenraad of het bespreken van een ontwikkelplan van een leerling met zijn/haar ouders/verzorgers, een ieder wordt gezien en gehoord. 

Loopbaan

Binnen Alterius zijn loopbaanpaden gericht op verdere verdieping of verbreding van specialistisch onderwijs. Ook kan een ontwikkeling in de richting van coördinatie of leiding worden ingezet.
Onze startende medewerkers worden goed begeleid via een mentorschap.

Arbeidsvoorwaarden

Op onze arbeidsvoorwaarden is de cao voor primair onderwijs van toepassing.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!