Werken bij Alterius

Alterius is een onderwijsorganisatie voor speciaal onderwijs.
In Zuid-Limburg heeft Alterius diverse onderwijslocaties met ieder hun eigen specialisme en eigen leerlingpopulatie.

Stichting Alterius verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs voor kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor speciaal onderwijs of (residentieel) geplaatst zijn in een voorziening voor jeugdzorg. Daarnaast wordt er ook praktisch, technisch onderwijs gegeven aan jongeren (18+).
In onze onderwijsarrangementen creëren we leeromgevingen die onze leerlingen blijven uitdagen, zodat ze succesvol kunnen overstappen naar en instromen in het reguliere onderwijs, dagbesteding of arbeid.
Op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg heeft Alterius een unieke positie in Limburg. Deze bereiken we niet alleen door het ondersteunen van onze leerlingen bij hun ontwikkeling, maar ook door het ontwikkelen van onze eigen medewerkers. Iedereen beschikt over unieke talenten en wij helpen deze zo goed mogelijk te ontplooien. Als werkgever bieden we hiervoor tal van mogelijkheden.

De onderwijsprofessional

Vacatures en stagemogelijkheden

Ben jij een talentvolle onderwijsprofessional en heb je affiniteit met onze bijzondere doelgroepen? Kijk hier of wij een passende mogelijkheid voor je hebben. Je kunt ook je gegevens achterlaten voor een open sollicitatie. 

Onze normen en waarden

De kernwaarden die wij in onze manier van werken inzetten, zijn:

Competent

We willen onze competenties en vaardigheden voortdurend blijven aanscherpen en ontwikkelen, liefst in interactie met onze netwerkpartners. We zijn flexibel in ons aanbod en betrokken bij onze leerlingen. We kijken graag over de grenzen van ons eigen vakgebied en organisatie heen.
De diversiteit van onze leerlingen maakt dat er veel ruimte is voor verbreding en verdieping van kennis.

Respect

We hebben respect voor elke leerling.

Veilig

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

Samenwerken

Werken bij Alterius betekent samenwerken. In de eigen teams, maar ook met externe partijen zoals bijvoorbeeld jeugdzorg.

Loopbaan

Binnen Alterius zijn loopbaanpaden gericht op verdere verdieping of verbreding van specialistisch onderwijs. Ook kan een ontwikkeling in de richting van coördinatie of leiding worden ingezet.
Onze startende medewerkers worden goed begeleid via een mentorschap.

Arbeidsvoorwaarden

Op onze arbeidsvoorwaarden is de cao voor primair onderwijs van toepassing.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!