Onze missie,
visie
en ambitie

Alterius ontwerpt en verzorgt onderwijs voor kinderen en jongeren met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek, die afhankelijk zijn van gespecialiseerde jeugdzorg. Deze leerlingen hebben veelal een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs of zijn (residentieel) geplaatst in een voorziening voor jeugdzorg. Een reguliere schoolloopbaan is niet mogelijk. Alterius heeft daarmee een unieke positie en verantwoordelijkheid. Als Alterius geen onderwijs verzorgt, raken deze kinderen tussen wal en schip. Waar het kan, integreren wij met onze partners zorg en onderwijs. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze kinderen en jongeren nog verder achterop en buiten beeld raken.  

Missie

Alterius biedt maatwerk onderwijs aan in een gestructureerde en veilige leeromgeving voor leerlingen met een specifieke leer- en zorgbehoefte en waarvoor tijdelijk aanvullende en specifieke expertise nodig is. Ons onderwijs draagt zo bij aan het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren van onze leerling als actief burger in onze samenleving.

Visie

De visie van Alterius is dat ondanks de landelijke ambitie van overheid, onderwijs- & zorgpartners om inclusiever onderwijs te realiseren, we zien dat

  1. in de regio Zuid-Limburg een substantiële groep leerlingen aanvullende expertise, deskundigheid en maatwerk aanpak behoeft en

  2. hiervoor de benodigde uitwisseling van kennis tussen partners verbeterd kan worden om het doel van inclusiever onderwijs te realiseren.

Dat vraagt om sterke zelfstandige, gespecialiseerde spelers en een effectieve samenwerking tussen die spelers.

Ambitie

Bij Alterius geloven we in het recht van elk kind op onderwijs en het verdienen van een plek op school. Als voorstander van een inclusievere samenleving streven we ernaar een zelfstandige rol te spelen als aanbieder van gespecialiseerd onderwijs en willen we een belangrijke speler zijn in het verbeteren van de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners op het gebied van inclusief onderwijs.
Daartoe wil Alterius zich sterk maken als 

  1. een zelfstandige en lerende organisatie en 

  2. als kennispartner voor relevante partners in de regio, zodat we samen de kwaliteit van geïntegreerde zorg- en onderwijsdiensten verbeteren.

Koersplan

We hebben ons Koersplan 'Samen groeien vanuit eigen kracht' (2023-2027) in beeld samengevat.
Bekijk ons geïllustreerde Koersplan hier.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!