Onze missie en visie

Stichting Alterius verzorgt praktisch en theoretisch onderwijs voor kinderen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor speciaal onderwijs of (residentieel) geplaatst zijn in een voorziening voor jeugdzorg. Daarnaast wordt er ook praktisch, technisch onderwijs gegeven aan jongeren (18+).

Visie

Ons onderwijs zorgt voor een gestructureerde, veilige leeromgeving en geeft onze leerlingen en cursisten kansen om zich sociaal, emotioneel en cognitief verder te kunnen ontwikkelen. Het onderwijs draagt zo bij aan het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren als actief burger in onze samenleving.

Missie

Vanuit deze centrale opdracht heeft de Stichting Alterius de ambitie elke leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Deze arrangementen komen tot stand in samenwerking met collega’s, leerlingen, ouders/verzorgers en andere instanties. 

Motto

Het motto van de Stichting Alterius is Voor Elkaar.
De vier kernwaarden zijn:
• Competent
• Respect
• Veilig
• Samenwerken

Deze kernwaarden zijn uitgangspunt voor het handelen van de medewerkers van de stichting in relatie tot de leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en samenwerkingspartners.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!