Onze missie en visie

Alterius ontwerpt en verzorgt onderwijs voor kinderen en jongeren met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek, die afhankelijk zijn van gespecialiseerde jeugdzorg. Deze leerlingen hebben veelal een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs of zijn (residentieel) geplaatst in een voorziening voor jeugdzorg. Een reguliere schoolloopbaan is niet mogelijk. Alterius heeft daarmee een unieke positie en verantwoordelijkheid. Als Alterius geen onderwijs verzorgt, raken deze kinderen tussen wal en schip. Waar het kan, integreren wij met onze partners zorg en onderwijs. Op deze wijze wordt voorkomen dat deze kinderen en jongeren nog verder achterop en buiten beeld raken.  

Visie

Voor élke leerling moet een passend onderwijsaanbod zijn.

Missie

Alterius ontwerpt en verzorgt onderwijs voor leerlingen met complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Ook als zij afhankelijk zijn van een intensieve vorm van onderwijs- of zorgondersteuning en behandeling, al dan niet residentieel.

Motto

Het motto van de Stichting Alterius is Voor Elkaar.
De vier kernwaarden zijn:
• Flexibiliteit
• Vakmanschap
• Respect
• Samenwerken


Deze kernwaarden zijn uitgangspunt voor het handelen van de medewerkers van de stichting in relatie tot de leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s en samenwerkingspartners.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!