Project 'Breed schakelen':
we maken VO
in Parkstad
inclusiever

Leerlingen met specifieke ontwikkelingsbehoefte vinden in het speciaal onderwijs voor hen passend onderwijs. Toch is vaak de wens door te stromen naar regulier onderwijs. 
In Parkstad laten we zien dat dit, met een goede aanpak, een reële optie kan zijn.

Collega Kim Wolters van Alterius aan het woord over het project Breed Schakelen.Breed schakelen

Samen met het samenwerkingsverband is recent de werkwijze “Breed schakelen” ontwikkeld.
Ondersteuners, docenten en pedagogen kijken in het project “Breed schakelen”, samen met ouders en in sommige gevallen ook behandelaren, wat voor leerlingen mogelijk is.

Collega Kim aan het woord

In een serie artikelen proberen we te achterhalen wat de succesformule is in deze vernieuwde aanpak. Leerlingen, ouders en onderwijsgevenden komen aan het woord.
Dit keer spreken we met Kim Wolters. Zij werkt als orthopedagoog op onze school De Buitenhof en is nauw betrokken bij het project 'Breed schakelen'. Lees het hele interview met Kim hier.

Onze missie

Als Alterius, waar De Buitenhof onderdeel van is, zien we het als onze missie om onze leerlingen, waar mogelijk, te begeleiden richting regulier onderwijs. We doen dit door ons onderwijs aan te (blijven) passen aan de persoonlijke ondersteuningsbehoefte van ieder van onze leerlingen: regulier waar het kan, op maat waar het moet. Het project 'Breed schakelen' is hierin een perfect voorbeeld.

Samen met onze partners

Alterius is een netwerkorganisatie. Wat we doen, doen we niet alleen, maar met onze partners in de regio. Dat geldt ook voor het project 'Breed schakelen'. Onze partners hier zijn Samenwerkingsverband Parkstad VO, Citaverde, SVO|PL, Adelante, LVO, INNOVO en Movare. Samen komen we verder.

Meer informatie over Breed schakelen en inclusiever onderwijs bij Alterius?
Neem gerust contact op!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!