'Inzetten op de relatie met je leerling'

Devi en Leva zijn geen onbekenden meer in onze organisatie. In december spraken we deze derdejaars studenten aan de Nieuwste Pabo al over hun stageperiode. Nu loopt deze periode bijna ten einde. ‘Inderdaad,’ begint Leva, ‘binnenkort zit het half jaar stage er al op. Het is voorbij gevlogen.’ 
De resterende helft van dit studiejaar volgen Leva en Devi een minor. Daarover later meer. Eerst blikken we met beide studenten terug op het afgelopen half jaar.

Devi en Leva: 'Dat half jaar is voorbij gevlogen!'Iets geleerd?

Bij de start van hun periode op De Buitenhof waren Devi en Leva benieuwd naar het een en ander. Zo gaf Devi aan dat hij zich graag op pedagogisch gebied verder wilde ontwikkelen. Is dat een beetje gelukt? ‘Zeker,’ reageert Devi enthousiast. ‘Ik ga pedagogisch gezien nu echt wel anders met de leerlingen om dan een half jaar geleden. Ik kijk nu nog meer naar welke leerlingen ik voor me heb zitten, wie heeft wat nodig. En dan niet alleen in didactische zin, maar ook qua benadering. In het begin is dat nog wel een beetje zoeken, maar nu durf ik bijvoorbeeld al veel sneller te spiegelen naar een leerling. Het besef van ‘oh, dit kan of moet ik doen’ komt nu veel sneller.’
Leva onderschrijft die leercurve. ‘Ik weet dat ik vooral wilde leren hoe ik een leerling ‘in kaart’ moest brengen en daar een plan voor schrijven. Nu maak ik al een groepsoverzicht en schrijf ik een plan voor de hele groep. Ik heb nu veel duidelijker voor ogen hoe ik dat moet aanpakken en regelen. En dat neem je dus weer mee.’

Regulier vs gespecialiseerd

Gedurende het schooljaar zijn Devi en Leva ook regelmatig op de Nieuwste Pabo te vinden waar ze ook medestudenten treffen en spreken. Het aantal dat stageloopt in het gespecialiseerd onderwijs is klein. ‘Je merkt dat je elkaar dan een beetje opzoekt,’ vertelt Leva. ‘Maar soms kun je juist ook met de ervaring die wij hier hebben opgedaan anderen weer verder helpen. Heel vaak gaat het dan toch over structuur bieden, iets wat wij hier bij De Buitenhof al automatisch doen en dat in het reguliere onderwijs minder of anders gebeurt. Daar kun je echt veel profijt van hebben.’

Minor

Tijdens het vorige interview gaven zowel Devi als Leva aan graag de minor Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen te willen volgen. Dat voornemen is het afgelopen half jaar niet veranderd. Beiden gaan hier in april mee starten. Devi blijft gedurende deze minor nog op De Buitenhof. ‘Heel fijn vind ik dat,’ vertelt Devi. ‘Ik heb nu groep 6/7 en vind het heerlijk dat ik het jaar ook bij en met deze leerlingen kan afsluiten.’
Leva stapt over naar De Griffel. ‘Dat is een sbo-school, dus ook net weer iets anders dan hier. Dat lijkt me heel leuk.’

Vertrouwen winnen

Hoewel Devi dus niet start met een nieuwe groep komend half jaar, weet hij wel hoe zou starten met een nieuwe groep. ‘Zeker’ reageert hij. ‘Ik zou nu veel meer zoeken naar en inzetten op de relatie met de leerling. Je haalt dan zoveel meer uit de kinderen. Daar kun je volgens mij het verschil maken.’ Leva vult aan: ‘Niet alle leerlingen hebben goede ervaringen met relaties, dus je moet dat vertrouwen ook zien te winnen. Je moet ze laten zien dat ze op je kunnen rekenen en bouwen.’
Hoe bouw je zo’n relatie op? ‘Dat klinkt misschien raar, maar het consequent handelen en het duidelijk aangeven van grenzen is daarin een heel belangrijke. In het begin heb je misschien de neiging om juist mee te gaan, maar dat werkt vaak averechts.’ vertelt Devi. ‘En ik merk dat ik ook steeds vaker 1-op-1 momenten kies om een leerling aan te spreken of aandacht te geven. Dat werkt ook goed.’
Op de vraag hoe de studenten merken of het lukt zo’n relatie op te bouwen, beginnen ze beiden te glimlachen. ‘Van de een krijg je een knuffel, de ander komt je vertellen over wat z’n hobby’s. Of ze komen hun dino laten zien.’ benoemt Leva als voorbeeld.

Deur staat altijd open

Los van de leerervaringen, hoe hebben de beide studenten terugblikkend op dit half jaar hun stageperiode beleefd? ‘Vanaf dag één werden we betrokken bij de school en de organisatie. Dat heb ik op andere scholen tot nu toe niet zo ervaren,’ vertelt Leva. ‘Van vergadering tot aan het kerstfeest met de collega’s, overal mochten we bij zijn en voelden we ons welkom.’ vult Devi aan. 
‘De deuren staan hier, letterlijk en figuurlijk, voor ons open. Ook vanuit onze mentoren en schoolopleider was de begeleiding heel fijn. Er werd steeds even gecheckt of alles loopt, of je nog vragen hebt, dat is echt heel fijn. Je kunt echt met alle vragen terecht. En dat is een fijn gevoel.’

Tips?

Hebben ze nog tips voor andere stagiairs? ‘Blijf vooral je zelf. Ga je niet anders voordoen om de leerling ‘te beschermen’. Je houdt het niet vol en het heeft geen zin. Laat zien wie je bent, waarvoor je staat en beweeg van daaruit naar wat de leerling nodig heeft,’ aldus Devi.
Leva: ‘En vergeet niet te genieten. Er gebeuren namelijk ook veel mooie dingen. Het is niet 'eng' maar ook mooi. Er zijn genoeg momenten die het de moeite waard maken. Zoals die eerste knuffel.’

De twee benadrukken nog een keer dat overige studenten zéker een keer een kijkje moeten komen nemen op De Buitenhof en ze zijn blij dat vanuit de opleiding de deuren naar so ook open staan.
Dat gezegd hebbende gaan ze de laatste weken van deze stageperiode in.

Devi en Leva, dankjewel wederom voor dit openhartig gesprek en veel succes met jullie minor!


Deel deze pagina

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!