Onderwijs-programma

Hier komen onderwijs en zorg samen.

Integraal Zorg en Onderwijs: IZEO

Jongeren die in Via Icarus verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Hier loopt onderwijs en behandeling eigenlijk in elkaar over. Deze vorm noemen wij IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs.

Het aanbieden van behandeling en school in één gebouw, biedt de leerling structuur en rust.
Leerkrachten en behandelaren hebben door deze manier van organiseren ook kortere lijnen. Dit komt de behandeling van de jongeren ten goede. Daarnaast biedt het behandelaren en leerkrachten de mogelijkheid snel te kunnen handelen als de situatie daar om vraagt.

Leerlingen krijgen les in kleine groepen. Zo kunnen we de aandacht bieden die we willen bieden.
Op geen enkel moment is een leerling alleen, zonder begeleider. Leerkracht en behandelaar wisselen elkaar hierin af. De begeleiding is hierdoor intensief.

Perspectief

Wij stellen voor iedere jongere een persoonlijk plan op, dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Dit kan alleen als behandelaren en leerkrachten vanuit een gezamenlijk perspectief handelen.

Onze leerkrachten doen meer dan lesgeven. Ze bekijken en sturen ook op gedrag. De groepsleiding participeert in het onderwijs als praktische begeleider in de onderwijsprojecten. 

Afwisseling

Omdat concentratie vaak een aandachtspunt is, wisselen we bewust theorie en praktijk af. Naast reguliere zaakvakken zoals taal, rekenen en bijvoorbeeld aardrijkskunde, krijgen de leerlingen dus ook les in bijvoorbeeld houtbewerken of koken. Daarnaast neemt beweging een grote rol in ons onderwijs in. Naast het feit dat het gezond is om veel te bewegen, is het voor velen ook een uitlaatklep. 
Onderwijs moet naast leerzaam, ook leuk, uitdagend en afwisselend zijn. Het belangrijkste is dat dit de basis biedt voor de verdere toekomst.

Meer informatie over IZEO is te vinden op de website van IZEO.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!