Onderwijsdag-programma

Integraal Zorg en Onderwijs bij IZEO Urmond

Onderwijsprogramma

Bij IZEO Koraal (Urmond) volgen de leerlingen een gevarieerd programma op maat binnen de uitstroomprofielen scholing, arbeid en dagbesteding. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en leerkrachten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.

Iedere ochtend wordt gestart met een briefing tussen behandelaren en leerkrachten. Daarna starten de leerlingen met hun onderwijsprogramma.
Iedere leerling volgt een programma op maat waarin verplichte onderwijsvakken (Nederlands, Engels en rekenen) en keuzevakken (groen, kookmodules, stage, ICT, techniek, crea, dierverzorging, llb, sport) zijn opgenomen.
Zoals de term IZEO al aangeeft, maken behandelingen ook onderdeel uit van het persoonlijk dagprogramma van iedere leerling.

De combinatie van onderwijs en behandeling heeft een goede uitwerking op de leerlingen. "We zien succeservaringen. Leerlingen voelen zich gehoord en veilig, dat laatste is zeer belangrijk. De kinderen hebben in de gaten dat ze weer aan hun toekomst werken, dat er perspectief is.", zo geeft de locatiecoördinator aan.

De locatie beschikt over drie klaslokalen en diverse projectruimtes. De school heeft een intensieve samenwerking met Sterk in Werk (SiW). Daarnaast is er een netwerk van stagebedrijven en leerwerkbedrijven binnen de regio. 

Vakantiedagen en lestijden

Wil je de lestijden weten voor het schooljaar 2022-2023?
Download dan hier het overzicht voor IZEO Koraal (Urmond).
In dit overzicht vind je ook de vakantiedagen opgenomen.

Meer informatie over IZEO is te vinden op de website van IZEO.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!