Toelating

Toelating

Jeugdteams van gemeenten, schoolartsen, huisartsen, kinderartsen, etc. kunnen schriftelijk verwijzen naar Care4Kidz – IZEO. Uiteraard kan er altijd vooraf (telefonisch) overleg plaats vinden. We proberen dan samen, met de verwijzer en kind/jongere/ouders, bij aanmelding of na intake, in te schatten of de deeltijdbehandeling geschikt is. Bij (ernstige) agressie en verstandelijke beperking verwijzen we naar zorgpartners die hier beter in thuis zijn, zoals de zorg bij Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of orthopsychiatrie. 
 

Intake en plan van aanpak

Na aanmelding volgt een intake: een eerste gesprek met het kind, de jongere en zijn/haar gezin om een beeld van de problemen vanuit ieders perspectief te krijgen. Hierbij brengen we ook krachten en kwaliteiten in beeld en staan stil bij ieders hulpvraag. We leggen contact met de school van herkomst. Samen besluiten we of het kind of de jongere gaat deelnemen aan de deeltijdbehandeling, en spreken een eerste diagnostiek- of behandelplan af voor de duur van de eerste observatieperiode. 

Meer informatie over IZEO is te vinden op de website van IZEO.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!