Onderwijs-programma

Onze leerlingen op deze locatie volgen een volledig onderwijsprogramma waar onderwijs én therapie deel van uit maken. Door deze intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg kunnen onze leerlingen zich het beste ontwikkelen. Het niveau van het onderwijs wordt afgestemd met de school van herkomst van de betreffende leerling.

Les in een van onze groepen in het basisonderwijs

De groepen waarin we les geven zijn klein. Hierdoor kunnen onze leerkrachten veel aandacht geven aan hun leerlingen. Behalve dat we extra zorg en aandacht kunnen bieden, is onze school ook gewoon een school. De leerlingen krijgen les in dezelfde vakken als op een reguliere basisschool.
Er is een nauwe samenwerking tussen de behandelaren en onze leerkrachten. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling.

Les in een van onze klassen in het voortgezet onderwijs

Ook voor ons voortgezet onderwijs geldt dat we werken in kleine groepen, zodat we onze leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. En ook hier is de samenwerking met de behandelaren van onze leerlingen intensief. Alleen op die manier kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling.
Over het algemeen is ons onderwijsaanbod theoretisch van aard en zijn er geen praktijkonderdelen opgenomen.

Behalen van (deel)certificaten

Onze leerlingen kunnen door middel van staatsexamens deelcertificaten te halen op TL- of havoniveau. Daarnaast is het mogelijk om certificaten te behalen middels IVIO-diplomering.
Als de behandeling van de leerling dit toelaat, kunnen we leerlingen die bijvoorbeeld een Unik-traject volgen een stage bieden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!