Voor professionals

Je verwijst een kind of jongere naar een, al dan niet gesloten, zorginstelling. Mogelijk heb je dan vragen over toelatingsprocedures of het soort onderwijs dat Alterius je leerling kan bieden. Hierover vertellen we graag meer.

Integraal Zorg en Onderwijs: onderwijs en zorg volgens Alterius

Alterius verzorgt onderwijs op onderstaande locaties, waar leerlingen intern geplaatst zijn of (intensieve) behandeling krijgen. In totaal betreft het vijf verschillende instellingen waarmee wij nauw samenwerken: Care4Kidz, Koraal, Mondriaan, XONAR en Via Jeugd.

Behandeling en onderwijs vinden op één en dezelfde locatie plaats. Dit biedt de leerling veiligheid en structuur, wat zeker bij deze doelgroep van belang is.

IZEO

Op de volgende locaties werken we volgens ons onderwijssysteem IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs:

  • IZEO Via Jeugd (Via Icarus)
  • IZEO Care4Kidz
  • IZEO Koraal (Heerlen)
  • IZEO Koraal (Urmond)
  • IZEO XONAR (LWTC)

Deze manier van werken geeft vorm aan de gedachte dat onderwijs onderdeel van de behandeling moet zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijs en zorg onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mondriaan

Aan kinderen en jongeren, tussen de 4 en 18 jaar, die zijn opgenomen bij Mondriaan, biedt Alterius onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven op verschillende locaties van De Buitenhof in Heerlen en Maastricht. Op welke locatie de leerling onderwijs krijgt, hangt af van de plaatsing door Mondriaan.

Intensieve samenwerking

Voor al onze locaties geldt dat, naast een intensieve samenwerking tussen school en zorginstelling, ook de samenwerking met ouders/verzorgers en leerling van groot belang is voor het slagen van die behandeling en het onderwijs.

 

Jongeren naar school

IZEO Via Jeugd (Via Icarus)

Via Icarus is een JeugdzorgPlusinstelling van Via Jeugd.
Hier verblijven jongeren (12 - 18 jaar) met ernstige gedragsproblemen, die tegen zichzelf en/of anderen beschermd moeten worden.

IZEO Koraal (Urmond)

IZEO Koraal (Urmond)

IZEO Koraal (Urmond) biedt een thuis aan jongeren (12 tot 27 jaar) met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen in een behandelgroep van Gastenhof (onderdeel van Koraal) en krijgen onderwijs via Alterius.

IZEO Koraal (Heerlen)

IZEO Koraal (Heerlen) biedt een programma aan jongeren vanaf acht jaar met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen thuis of in een behandelgroep en krijgen behandeling door Koraal Gastenhof.

IZEO Care4Kidz

IZEO Care4Kidz

Thuiszitters uit de regio Maastricht-Heuvelland en Westelijk Mijnstreek krijgen hier zorg en onderwijs als één geheel aangeboden. Dit om de schoolse en sociale ontwikkeling van de leerling te herstellen.

IZEO XONAR (LWTC)

IZEO XONAR (LWTC)

Op deze locatie worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters uit Zuid-Limburg.

De Buitenhof (Mondriaan)

Alterius verzorgt op de locatie De Buitenhof onderwijs aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Deze leerlingen zijn in behandeling bij Mondriaan.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief


Bedankt voor je inschrijving!