Voor professionals

U verwijst een kind of jongere naar een, al dan niet gesloten, zorginstelling. Mogelijk heeft u dan vragen over toelatingsprocedures of het soort onderwijs dat Alterius uw leerling kan bieden. Hierover vertellen we graag meer.

Integraal Zorg en Onderwijs: onderwijs en zorg volgens Alterius

Alterius biedt onderwijs aan leerlingen die intern geplaatst zijn in een zorginstelling. In totaal betreft het vier verschillende instellingen waarmee wij nauw samenwerken: Care4Kidz, Koraal, Mondriaan en ViaJeugd.

Op de locaties Via Icarus en IZEO Urmond werken we volgens ons onderwijssysteem IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs. Deze manier van werken geeft vorm aan de gedachte dat onderwijs onderdeel van de behandeling moet zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijs en zorg onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor al onze locaties geldt dat, naast een intensieve samenwerking tussen school en zorginstelling, ook de samenwerking met ouders/verzorgers en leerling van groot belang is voor het slagen van die behandeling en het onderwijs.

Behandeling en onderwijs vinden op één en dezelfde locatie plaats. Dit biedt de leerling veiligheid en structuur, wat zeker bij deze doelgroep van belang is. Onderstaand vindt u een overzicht van de locaties waar we onderwijs verzorgen.

De locaties IZEO Simpelveld en IZEO Geleen worden nog aan dit rijtje toegevoegd.
Voor algemene informatie over deze laatste locaties verwijzen we voor nu door naar de site van IZEO.

Jongeren naar school

Via Icarus

Via Icarus is een JeugdzorgPlusinstelling van Via Jeugd.
Hier verblijven jongeren (12 - 18 jaar) met ernstige gedragsproblemen, die tegen zichzelf en/of anderen beschermd moeten worden.

IZEO Urmond

IZEO Urmond

IZEO Urmond biedt een thuis aan jongeren (12 tot 27 jaar) met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen in een behandelgroep van Gastenhof (onderdeel van Koraal) en krijgen onderwijs via Alterius.

Mondriaan

Alterius geeft onderwijs aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Deze leerlingen zijn in behandeling bij Mondriaan.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!