Voor professionals

U verwijst een kind of jongere naar een, al dan niet gesloten, zorginstelling. Mogelijk heeft u dan vragen over toelatingsprocedures of het soort onderwijs dat Alterius uw leerling kan bieden. Hierover vertellen we graag meer.

Integraal Zorg en Onderwijs: onderwijs en zorg volgens Alterius

Alterius verzorgt onderwijs op onderstaande locaties, waar leerlingen intern geplaatst zijn of (intensieve) behandeling krijgen. In totaal betreft het vijf verschillende instellingen waarmee wij nauw samenwerken: Care4Kidz, Koraal, Mondriaan, XONAR en ViaJeugd.

Behandeling en onderwijs vinden op één en dezelfde locatie plaats. Dit biedt de leerling veiligheid en structuur, wat zeker bij deze doelgroep van belang is.

IZEO

Op de volgende locaties werken we volgens ons onderwijssysteem IZEO: Integraal Zorg en Onderwijs:

  • IZEO Cadier en Keer (Via Jeugd)
  • IZEO Geleen (Care4Kidz)
  • IZEO Heerlen (Koraal)
  • IZEO Heerlen (XONAR LWTC)
  • IZEO Urmond (Koraal)

Deze manier van werken geeft vorm aan de gedachte dat onderwijs onderdeel van de behandeling moet zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijs en zorg onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mondriaan

Aan kinderen en jongeren, tussen de 4 en 18 jaar, die zijn opgenomen bij Mondriaan, biedt Alterius onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven op verschillende locaties van De Buitenhof in Heerlen en Maastricht. Op welke locatie de leerling onderwijs krijgt, hangt af van de plaatsing door Mondriaan.

Intensieve samenwerking

Voor al onze locaties geldt dat, naast een intensieve samenwerking tussen school en zorginstelling, ook de samenwerking met ouders/verzorgers en leerling van groot belang is voor het slagen van die behandeling en het onderwijs.

 

Jongeren naar school

IZEO Cadier en Keer (Via Icarus)

Via Icarus is een JeugdzorgPlusinstelling van Via Jeugd.
Hier verblijven jongeren (12 - 18 jaar) met ernstige gedragsproblemen, die tegen zichzelf en/of anderen beschermd moeten worden.

IZEO Urmond (Koraal)

IZEO Urmond (Koraal)

IZEO Urmond biedt een thuis aan jongeren (12 tot 27 jaar) met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen in een behandelgroep van Gastenhof (onderdeel van Koraal) en krijgen onderwijs via Alterius.

IZEO Heerlen (Koraal)

IZEO Heerlen biedt een programma aan jongeren vanaf acht jaar met een licht verstandelijke beperking. Zij wonen thuis of in een behandelgroep en krijgen behandeling door Koraal Gastenhof.

IZEO Geleen (Care4Kidz)

Thuiszitters uit de regio Maastricht-Heuvelland en Westelijk Mijnstreek krijgen hier zorg en onderwijs als één geheel aangeboden. Dit om de schoolse en sociale ontwikkeling van de leerling te herstellen.

IZEO Heerlen (XONAR)

Op deze locatie worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters uit Zuid-Limburg.

De Buitenhof (Mondriaan)

Alterius verzorgt op de locatie De Buitenhof onderwijs aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Deze leerlingen zijn in behandeling bij Mondriaan.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!