Vervolg

Welke uitstroommogelijkheden heeft uw kind na zijn verblijf bij Het Keerpunt?

Jongeren die in Het Keerpunt verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Wij stellen voor elke jongere een perspectiefplan op dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Wij gaan uit van één jongere, één plan, één perspectief. Hierbij vormen onderwijs en behandeling een integraal onderdeel. Het één kan niet zonder het ander.

Tijdens het verblijf in het Keerpunt wordt ook in het onderwijs ingezet op voorbereiding op en re-integratie in de maatschappij. Samen met behandelaren is voor iedere jongere een op maat gesneden plan opgesteld.
Het onderwijs wordt op het niveau en de vaardigheden van de jongere afgestemd.

Het uiteindelijke doel is de jongere voor te bereiden op een vervolgschool of de arbeidsmarkt.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!