Toelating bij Het Keerpunt

Toelating

Plaatsing in Het Keerpunt geschiedt op last van Justitie (Officier van Justitie, Kinderrechter of Ministerie) en loopt altijd via een landelijk registratie- en selectiepunt in Den Haag (Afdeling Individuele Jeugdzaken van Dienst Justitiële Inrichtingen).

In Het Keerpunt worden jongeren en adolescenten geplaatst die:

  • in preventieve hechtenis verblijven;
  • worden verdacht van een strafbaar feit en worden geplaatst in afwachting van een uitspraak van de (kinder)rechter;
  • jeugddetentie moeten ondergaan;
  • een straf opgelegd hebben gekregen. De maximale straf voor jongeren tot 15 jaar bedraagt een jaar. Voor jongeren van 16 tot 18 jaar geldt een maximale straf van twee jaar.
  • een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. 
    De jongere is een strafrechtelijke jeugdmaatregel opgelegd voor gedwongen behandeling voor de duur van twee jaar. Deze maatregel kan verlengd worden tot maximaal zes jaar. Bij het opleggen van een PIJ-maatregel dient onderzoek te zijn gedaan door minimaal twee gedragsdeskundigen die de jongere (verminderd) ontoerekeningsvatbaar hebben beoordeeld ten tijde van het plegen van het delict. Er dient sprake te zijn van een psychische stoornis, een ziekelijke geestelijke stoornis of van gebrekkige ontwikkeling.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!