Onderwijs-programma van Het Keerpunt

Jongeren die in Het Keerpunt verblijven, gaan overdag allemaal naar school. Wij stellen voor elke jongere een perspectiefplan op dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling, uw kind. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Wij gaan uit van één jongere, één plan, één perspectief. Hierbij vormen onderwijs en behandeling een integraal onderdeel. Het één kan niet zonder het ander.

Een gestructureerd onderwijsdagprogramma

De jongeren krijgen een zeer gestructureerd onderwijsdagprogramma aangeboden. Dit bestaat onder meer uit onderwijs, werkprojecten, sport en creatieve vakken. Daarnaast is het aanleren van gedrag en vaardigheden een continu onderdeel van het programma. Het programma wordt zo gevarieerd mogelijk aangeboden door theorie en praktijk (in de vorm van projecten) af te wisselen. Waar mogelijk wordt de jongeren een examentraject aangeboden. 

Rust en structuur

Het onderwijs wordt aangeboden in kleine groepen. Dit biedt de jongeren rust. De begeleiding van de jongeren gebeurt door zowel de groepsbegeleiders als de leerkrachten. Dit biedt de jongeren structuur.

Bij alles geldt dat het een goede basis moet bieden voor de verdere toekomst van de jongeren.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!