Corona: regelgeving voor cursisten bij Praktech

Hier zetten we de regelgeving voor onze cursisten bij Praktech op een rijtje.
Ook noemen we hier ook nog de algemene regelgeving en procedures die voor Praktech geldt.
Hierbij baseren we ons op het protocol vso en de algemene richtlijnen van het RIVM.

Wanneer mag een cursist wel of niet naar Praktech?

Een van de meest gestelde vragen is wanneer een cursist wel of niet naar Praktech mag komen.

Heeft de cursist verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Dan blijft de cursist thuis.

Als iemand in het huishouden van de cursist koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de cursist ook thuis.

Als iemand in het huishouden van de cursist positief getest is op corona, dan moet de cursist 10 dagen ná het laatste contact met die persoon in thuisquarantaine blijven.

Als de cursist in nauw contact is geweest van een bevestigde corona-patiënt, dan moet de cursist 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Wanneer een cursist gedurende de lesdag last krijgt van verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, gaat de cursist naar huis.

Wanneer wordt er aangeraden om te laten testen?

Cursisten met klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak dienen zich te laten testen. De cursist blijft in ieder geval thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Negatieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft de cursist een negatieve testuitslag (dus géén corona), dan mag hij/zij weer naar Praktech.
Ook als de klachten nog niet helemaal over zijn.

Positieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft de cursist (of een huisgenoot van de cursist) een positieve testuitslag (dus wél corona), dan mag hij/zij niet naar school. Volg verder de instructies van de GGD.

Algemene regels op Praktech

  • Voor onze praktische lessen geldt dat zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen leermeester en cursist gehanteerd moet worden
  • Tussen cursisten onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
  • Praktech draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd
  • Na de cursusdag gaat iedereen direct naar huis

Procedure Praktech in geval van een positieve testuitslag

Als een cursist een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende cursist thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De cursisten van Praktech zullen op de hoogte worden gesteld dat er een cursist (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met de school voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Als een medewerker van Praktech een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende medewerker thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De cursisten van Praktech zullen op de hoogte worden gesteld dat er een medewerker (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met Praktech voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Consequenties onderwijs positieve testuitslag bij leermeester

Wanneer een leermeester thuis moet blijven in verband met een positieve testuitslag dan zal de directie van Praktech er alles aan doen om de lessen van die leermeester door te laten gaan.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te komen tot een oplossing. In dat geval kan het onderwijs, voor zo lang als nodig, niet plaatsvinden en zullen de cursisten thuis moeten blijven.

Ventilatie op Praktech

Er is al veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.
Het RIVM stelt dat de rol van ventilatiesystemen in het verspreiden van het virus nog niet helemaal helder is, maar dat het geen rol lijkt te spelen in de epidemie.
Uiteraard zijn goede ventilatie en een gezond binnenklimaat wél belangrijk.

Het RIVM adviseert dus niet over de mate van ventilatie maar wel over het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. De scholen moeten stappen gaan nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de geldende eisen, mocht dit nog niet het geval zijn.

Dat betekent dat:

  • wij vóór 1 oktober hebben onderzocht of onze gebouwen voldoen aan de eisen;
  • wij, als onze gebouwen niet aan de eisen voldoen, contact hebben opgenomen met de lokale GGD. Welke maatregelen wij dan moeten nemen, is per situatie afhankelijk: de GGD adviseert hierover;
  • wij vóór 1 oktober ons personeel en cursisten informeren over dat ofwel onze gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen.

Mondkapjes

Vanaf 1 december zijn leerlingen en alle personeelsleden in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen.
Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Ook eventuele bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen.


Kijk voor meer info op de site van de overheid

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!