Corona:
regelgeving voor leerlingen
in het vso

Hier zetten we de regelgeving voor leerlingen in het vso op een rijtje.
Ook noemen we hier ook nog de algemene regelgeving en procedures die voor de school geldt.

Wanneer mag een leerling wel of niet naar school?

Een van de meest gestelde vragen is wanneer een leerling, in het vso, wel of niet naar school mag komen.

Heeft de leerling verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten? Dan blijft de leerling thuis.

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is op corona, dan moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon in thuisquarantaine blijven.

Als de leerling in nauw contact is geweest van een bevestigde corona-patiënt, dan moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand.

Bovenstaande regels zijn in een zogenaamde beslisboom inzichtelijk gemaakt. Klik hier voor deze beslisboom.

Wanneer een leerling gedurende de lesdag last krijgt van verkoudheidsklachten, koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, gaat de leerling naar huis.

Het volledige protocol kun je hier downloaden.

Wanneer wordt er aangeraden om te laten testen?

Leerlingen met klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak dienen zich te laten testen. De leerling blijft in ieder geval thuis tot de uitslag van de test bekend is.

Negatieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft het kind een negatieve testuitslag (dus géén corona), dan mag het weer naar school.
Ook als de klachten nog niet helemaal over zijn.

Positieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft een leerling (of een huisgenoot van een leerling) een positieve testuitslag (dus wél corona), dan mag het niet naar school. Volg verder de instructies van de GGD.

Algemene regels op school

  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
  • Tussen leerlingen en volwassenen moet onderling 1,5 meter bewaard worden
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
  • Na school gaat iedereen direct naar huis

Het volledige protocol voor de school kun je hier downloaden.

Procedure school in geval van een positieve testuitslag

Als een leerling een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende leerling thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De ouders en leerlingen van de betreffende locatie zullen op de hoogte worden gesteld dat er een leerling (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met de school voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Als een leerkracht een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende leerkracht thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De ouders en leerlingen van de betreffende locatie zullen op de hoogte worden gesteld dat er een leerkracht (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met de school voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Consequenties onderwijs positieve testuitslag bij leerkracht

Wanneer een leerkracht thuis moet blijven in verband met een positieve testuitslag dan zal de directie van de betreffende locatie er alles aan doen om de lessen van die leerkracht door te laten gaan.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te komen tot een oplossing. In dat geval kan het onderwijs, voor zo lang als nodig, niet plaatsvinden en zullen de leerlingen thuis moeten blijven.
Indien mogelijk wordt er thuisonderwijs verzorgd/gegeven.
Ouders/verzorgers worden hiervan per mail/brief op de hoogte gesteld.

Ventilatie op scholen

Er is al veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.
Het RIVM stelt dat de rol van ventilatiesystemen in het verspreiden van het virus nog niet helemaal helder is, maar dat het geen rol lijkt te spelen in de epidemie.
Uiteraard zijn goede ventilatie en een gezond binnenklimaat wél belangrijk.

Het RIVM adviseert dus niet over de mate van ventilatie maar wel over het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. De scholen moeten stappen gaan nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de geldende eisen, mocht dit nog niet het geval zijn.

De GGD geeft aan dat natuurlijke ventilatie de voorkeur heeft, maar met de herfst/winter voor de deur kan dat een probleem worden.

Binnen de schoolgebouwen van St. Jozef (locatie Pater Kustersweg in Cadier en Keer) en De Buitenhof (locatie Kloosterkensweg en Heldevierlaan in Heerlen) is geen mechanische ventilatie aanwezig.
Dat betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van geopende ramen en deuren, zodat er een luchtstroming of circulatie ontstaat. Naar aanleiding hiervan hebben we overleg gehad met de GGD.

De GGD geeft aan dat natuurlijke ventilatie de voorkeur heeft, maar met de herfst/winter voor de deur kan dat een probleem worden.
Op grond daarvan is een offertetraject gestart voor de aanleg van mechanische ventilatie.
Hierna zal z.s.m. een besluit worden genomen en gedeeld.

Tot die tijd zullen we de ruimtes binnen school zoveel mogelijk op natuurlijke wijze ventileren.

We verzorgen ook onderwijs op locaties in Geleen, Simpelveld, Stein en Urmond. Deze gebouwen zijn niet van Alterius, maar van onze zorgpartners (Care4Kidz en Koraal).
Dat betekent dat de school met hen in overleg gaat t.a.v. de stand van zaken in deze gebouwen. We houden u hiervan op de hoogte.

Mondkapjes op scholen

Vanaf 1 december zijn leerlingen en alle personeelsleden in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen.
Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.
Kijk voor meer info op de site van de overheid

Bezoekers op school

In principe vinden alle contacten met ouders/verzorgers of externe organisaties telefonisch of digitaal plaats.

Indien dat echt niet mogelijk is, moeten bezoekers zich bij binnenkomst registreren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Ook is het dragen van mondkapjes verplicht.

Bezoek dient altijd via de hoofdingang het gebouw betreden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!