Corona:
regelgeving voor leerlingen
in het so

Hier zetten we de regelgeving voor leerlingen op het so op een rijtje.
Ook noemen we hier ook nog de algemene regelgeving en procedures die voor de school geldt.

Wanneer mag een leerling wel of niet naar school?

Een van de meest gestelde vragen is wanneer een leerling, op het so, wel of niet naar school mag komen.

Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de school. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.

Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn.
Het kind moet ook thuisblijven als het een nauw contact heeft met iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Ook dan moet het kind thuisblijven.

Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.

Bovenstaande regels zijn in een zogenaamde beslisboom inzichtelijk gemaakt. Klik hier voor deze beslisboom.

Wanneer wordt er aangeraden om te laten testen?

Alleen als leerlingen ernstig ziek zijn, wordt aangeraden te testen.

Negatieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft het kind een negatieve testuitslag (dus géén corona), dan mag het weer naar school.
Ook als de klachten nog niet helemaal over zijn.

Positieve uitslag coronatest, en dan?

Heeft een leerling (of een huisgenoot van een leerling) een positieve testuitslag (dus wél corona), dan mag het niet naar school. Volg verder de instructies van de GGD.

Algemene regels op school

  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
  • Tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
  • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO

Het volledige protocol voor de school kun je hier downloaden.

Procedure school in geval van een positieve testuitslag

Als een leerling een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende leerling thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De ouders en leerlingen van de betreffende locatie zullen op de hoogte worden gesteld dat er een leerling (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met de school voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Als een leerkracht een positieve testuitslag ontvangt, blijft de betreffende leerkracht thuis en volgt de instructies op van de GGD.
De ouders en leerlingen van de betreffende locatie zullen op de hoogte worden gesteld dat er een leerkracht (zonder vermelding van naam) positief is getest.
De locatie volgt vervolgens ook de instructies van de GGD. Op dit moment houdt dit in dat de GGD als dat nodig is een contactonderzoek instelt. Alleen als dat contactonderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de GGD contact op met de school voor verdere stappen en eventueel maatregelen.

Consequenties onderwijs positieve testuitslag bij leerkracht

Wanneer een leerkracht thuis moet blijven in verband met een positieve testuitslag dan zal de directie van de betreffende locatie er alles aan doen om de lessen van die leerkracht door te laten gaan.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te komen tot een oplossing. In dat geval kan het onderwijs, voor zo lang als nodig, niet plaatsvinden en zullen de leerlingen thuis moeten blijven.
Indien mogelijk wordt er thuisonderwijs verzorgd/gegeven.
Ouders/verzorgers worden hiervan per mail/brief op de hoogte gesteld.

Ventilatie op scholen

Er is al veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona.
Het RIVM stelt dat de rol van ventilatiesystemen in het verspreiden van het virus nog niet helemaal helder is, maar dat het geen rol lijkt te spelen in de epidemie.
Uiteraard zijn goede ventilatie en een gezond binnenklimaat wél belangrijk.

Het RIVM adviseert dus niet over de mate van ventilatie maar wel over het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. De scholen moeten stappen gaan nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de geldende eisen, mocht dit nog niet het geval zijn.

Binnen het schoolgebouw van De Buitenhof (locatie Kloosterkensweg in Heerlen) is geen mechanische ventilatie aanwezig.
Dat betekent dat er gebruik moet worden gemaakt van geopende ramen en deuren, zodat er een luchtstroming of circulatie ontstaat. Naar aanleiding hiervan hebben we overleg gehad met de GGD.

De GGD geeft aan dat natuurlijke ventilatie de voorkeur heeft, maar met de herfst/winter voor de deur kan dat een probleem worden.
Op grond daarvan is een offertetraject gestart voor de aanleg van mechanische ventilatie.
Hierna zal z.s.m. een besluit worden genomen en gedeeld.

Tot die tijd zullen we de ruimtes binnen school zoveel mogelijk op natuurlijke wijze ventileren.

We verzorgen ook onderwijs op locatie in Maastricht. Dit gebouw is niet van Alterius, maar van onze zorgpartner Mondriaan.
Dat betekent dat de school met hen in overleg gaat t.a.v. de stand van zaken in deze gebouwen. We houden u hiervan op de hoogte.

Bezoekers op school

In principe vinden alle contacten met ouders/verzorgers of externe organisaties telefonisch of digitaal plaats.

Indien dat echt niet mogelijk is, moeten bezoekers zich bij binnenkomst registreren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Ook is het dragen van mondkapjes verplicht.

Bezoek dient altijd via de hoofdingang het gebouw betreden.

Mondkapjes op school

Vanaf 1 december zijn in het voortgezet (speciaal) onderwijs mondkapjes voor leerlingen en alle personeelsleden verplicht. Leerlingen en personeel dragen dan een mondkapje als zij zich door het schoolgebouw bewegen.
Voor de leerlingen van het basisonderwijs en speciaal onderwijs is dit niet verplicht, maar wel voor de medewerkers. Zij dragen een mondkapje op het moment dat zij zich door het schoolgebouw bewegen. Dit geldt ook voor bezoekers.

Kijk voor meer info op de site van de overheid

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de Alterius Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!