1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Elk kind een integraal leerarrangement

Interne analyse Alterius;
Er is een duidelijke focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling, op het pedagogisch verantwoord hanteren van problematisch gedrag. De kwaliteit van het leren is afhankelijk van motivatie, verwachtingen van de school en van het intellectueel vermogen en de talenten van de leerling. De scholen stellen zich ten doel elke leerling voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. De nadruk op arbeidstoeleiding komt uit deze doelstelling voort. Alterius heeft de ambitie om op dit gebied een leidende rol in de regio te spelen.

De focus op opbrengstgericht denken dwingt ons om binnen elk individueel arrangement helder te maken welk resultaat wij met de leerling denken te bereiken en de weg waarlangs uit te stippelen. De bekende onderwijspaden moeten soms worden verlaten en er wordt aanspraak gedaan op creativiteit. Mogelijkheden van ICT dienen beter te worden benut.
Onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met ouders en onderwijs- en behandelorganisaties. De diversiteit van de doelgroepen neemt alleen maar toe en vergroot de noodzaak van samenwerken.  Het concept één kind éen plan, bestaande uit behandelen, onderwijs en werk, vraagt om verdere uitwerking.

Effecten op langere termijn
  • De opbrengst van leer- en onderwijsprocessen wordt vergroot.
  • Leerlingen worden beter toegerust voor de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen nemen succesvol deel aan vervolgonderwijs.
  • Alterius heeft regionale regierol in arbeidsmarkttoeleiding.
Voorwaarden
Onderwijs, werken en behandelen gaan hand in hand. Handelingsplannen in de individuele arrangementen gaan uit van de talenten. Ze bevatten de doelen op het gebied van zorg en inhoud, alsook de samenwerking met de partners en de ouders. De nadruk komt te liggen op integraal en methodisch (samen)werken. De leerkracht draagt de verantwoordelijkheid.
Leeropbrengsten worden gemeten en bevorderende en belemmerende factoren gediagnosticeerd.
De goede leerkracht heeft verstand van de inhoud én kan zich verplaatsen in de  lerende.
De kwaliteit van het handelingsplan gaat deel uitmaken van het beoordelingskader van de leerkracht en leden van de commissie voor de begeleiding.
De personeelsformatie dient voldoende flexibiliteit te bevatten.
(Deel )leerarrangementen worden aangeboden in samenwerking met anderen (HAVO/VWO/ROC).
De mogelijkheden van ICT zijn bekend en worden benut.

Aanpak
Om de focus op de leer-en onderwijsdoelen te versterken wordt een project ‘Onderwijs en leren’ ingericht. De projectgroep krijgt de opdracht om landelijke onderwijsontwikkelingen op het gebied van inhoud en didactiek te vertalen naar relevante consequenties voor het onderwijs. De resultaten van de projectgroep worden niet-vrijblijvend verwerkt in het onderwijsproces.
Lopende projecten rond handelingsplannen  worden onderling afgestemd en het belang ervan wordt versterkt.
Als onderdeel van kwaliteitszorg worden de effecten voor de overgang naar arbeidsmarkt en vervolgonderwijs systematisch gemeten, ook na het verlaten van de instelling.
Er wordt een beoordelingskader ontworpen voor leerkrachten waarin vanaf 2012 het werken met handelingsplannen is opgenomen.
In de personele bezetting komt voldoende ‘vrije’  ruimte om de noodzakelijke deskundigheid in te kopen.

Ook AlteriusBuitenhofwebsite

Bezoekers Online

We hebben 26 gasten en geen leden online

Adres Gegevens

Stichting Alterius
Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen
tel:  045-5716111
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingalterius.nl
stjozefwebsite

Alterius is lid van:


world education forum